Gå til sygdomsliste

Kræftpatienters anmeldelse af skader til Patientforsikringen

07-04-2022
Denne rapport indeholder en analyse af anmeldelser og afgørelser i Patientforsikringens sager om kræftpatienters behandlingsforløb over en 10-årig periode fra 2000 til 2009.

Rapporten er udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Patientforsikringen for at analysere kræftpatienters muligheder for at opnå erstatning samt karakteren af de skader, der søges økonomisk kompensation for. Dels ved at belyse skademønsteret i kræftforløbet ud fra patienternes anmeldelser med henblik på at kunne inddrage denne viden i patientsikkerhedsindsatsen på kræftområdet dels ved at belyse Patientforsikringens afgørelsespraksis i forhold til gældende kriterier for tilkendelse af erstatning.

Læs rapporten:

Kræftpatienters anmeldelse af skader til Patientforsikringen