Gå til sygdomsliste

Kvalitet i kræftpatienters forløb. Et overblik: Bedre brug af data for bedre liv med kræft

17-09-2020
Til trods for nogle af verdens bedste sundhedsregistre henligger dele af kræftforløbet i et datamæssigt mørkeland. Ved at kaste lys over sundhedsdata gennem hele kræftforløbet kan vi komme til at opspore kræft tidligere, forbedre behandlingsresultaterne, mindske bivirkningerne og bruge samfundets ressourcer klogere.
Forsiden af rapporten

Forskere fra Kræftens Bekæmpelse har i et projekt støttet af midler fra Knæk Cancer kortlagt området med henblik på, at kunne udfylde hullerne og udnytte allerede eksisterende data bedre.

Dette er den første af flere rapporter fra projektet.

Læs rapporten

Viden om kvalitet i kræftpatientforløb

Rapporten er en del af forskningsprojektet ”Viden om kvalitet i kræftpatientforløb”, der med støtte fra Knæk Cancer skal kortlægge huller i den eksisterende viden om kvaliteten af kræftpatienternes forløb i det danske sundhedsvæsen med henblik på at stille forslag om forbedringer.

Se de øvrige publikationer fra projektet:

Kvalitetsmonitorering i de kliniske kvalitetsdatabaser

Viden om kvalitet i opsporing og diagnostik af kræft

Rehabilitering og palliative indsatser i forbindelse med kræft