Gå til sygdomsliste

Lessons in Integrating Shared Decision-Making Into Cancer Care

02-04-2018
Selvom der er mange fordele forbundet med fælles beslutningstagning er det ikke desto mindre en udfordring at gøre metoden til en integreret del af hverdagen på et hospital. I denne artikel præsenterer Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med en række andre aktører erfaringer med netop at implementere fælles beslutningstagning i sundhedsvæsenet.

Etableringen af Center for Fælles Beslutningstagning

I 2011 gik Sygehus Lillebælt i Vejle og Kræftens Bekæmpelse sammen om at etablere et specialiseret kræftsygehus, hvor patienternes behov var i centrum. Fælles beslutningstagning var en central del af denne vision, og det ledte i 2014 til oprettelsen af et Center for Fælles Beslutningstagning. Således blev hospitalets arbejde med at udvikle beslutningsstøtteværktøjer og implementere fælles beslutningstagning indledt. 

Lessons in Integrating Shared Decision-Making Into Cancer Care
Rapportforside

Kræftens Bekæmpelse har sammen med Sygehus Lillebælt, Design School Kolding og en række andre aktører lavet en artikel, der præsenterer erfaringer med at integrere fælles beslutningstagning i kræftforløbet. 

Erfaringerne stammer fra arbejdet med at implementere fælles beslutningstagning på Sygehus Lillebælt  i Vejle - også kendt som Patienternes Kræftsygehus - der har fælles beslutningstagning som en del af sin vision. 

Artiklen er bragt i tidsskriftet American Society of Clinical Oncology.

Lessons in Integrating Shared Decision-Making Into Cancer Care

Kræver kulturændring at implementere fælles beslutningstagning

Den største udfordring for implementeringen af fælles beslutningstagning er de kulturelle barrierer, der opstår, når sundhedsprofessionelle skal tænke og handle anderledes end de er vant til i en travl hverdag på et hospital. Og en af forudsætningerne for at lykkes med denne kulturændring er at skabe og opretholde et stort ledelsesmæssigt fokus på opgaven. 

Erfaringer fra implementeringsarbejdet

Involvér og skab ejerskab

Det lykkedes Sygehus Lillebælt at involvere både klinikere, administratorer, patienter og designere meget tidligt i processen. Mere end 300 patienter og 100 klinikere var med til at udvikle og teste beslutningsstøtteværktøjer.

Gennem en række modelprojekter, der involverede læger, sygeplejersker, afdelingsledere, designere og patienter blev der sat fokus på fremskridt og udfordringer i arbejdet med fælles beslutningstagning, ligesom der blev oprettet månedlige workshops, hvor sundhedsprofessionelle og designere delte viden. 

Klæd klinikere og patienter på til fælles beslutningstagning

Klinikere såvel som patienter skal forberedes på, hvad deres nye roller indebærer. Klinikere skal trænes i at opmuntre patienter til at dele værdier, bekymringer og præferencer, når der skal vælges behandling. I den forbindelse blev klinikere tilbudt kurser i, hvordan man kommunikerer muligheder og træffer en beslutning i fællesskab med patienten. 

Beslutningsstøtteværktøjer skal udvikles på et evidensbaseret grundlag

Hospitalets beslutningsstøtteværktøjer blev udviklet på baggrund af en grundig designproces. Det indebar blandt andet, at designere observerede konsultationer med patienter og læger, og at koncepterne gennemgik en grundig proces med at blive testet. Udviklingsprocessen sikrede for det første, at beslutningsstøtteværktøjerne havde en god brugervenlighed, men havde også den fordel, at involveringen undervejs skabte et ejerskab blandt brugerne. 

Dokumentér effekten af fælles beslutningstagning

For at fælles beslutningstagning kan blive en integreret del af den kliniske praksis er det vigtigt at kunne dokumentere effekten af metoden. Fører fælles beslutningstagning til, at patienterne rent faktisk bliver mere involverede i og tilfredse med deres eget forløb? Det er spørgsmål, der skal kunne besvares for at fælles beslutningstagning kan blive ordentligt indlejret i hospitalets kultur.