Gå til sygdomsliste

Mad- og indkøbsvaner, overvægt og kræft - en etnografisk undersøgelse blandt kortuddannede danskere

25-02-2020
I dag lever hver anden voksne dansker med overvægt. Men få kender til sammenhængen mellem overvægt og kræft. Kræftens Bekæmpelse har foretaget en etnografisk undersøgelse for at få indsigter i danskernes mad- og indkøbsvaner og opfattelser af overvægt og kræft.

Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem i Danmark. Det har konsekvenser for samfundsøkonomien, men også for det enkelte individ gennem en øget risiko for livstilssygdomme, herunder mindst 13 forskellige kræftformer.

(Download ved at klikke på billedet)

Kender ikke til sammenhængen mellem overvægt og kræft

Undersøgelsen viser, at informanterne ikke ved, at overvægt er en risikofaktor for kræft. Mange tror ikke på, at overvægt øger risikoen for kræft og opfatter sammenhængen som en løgn. Undtagelser såsom ”tynde mennesker får også kræft” fastholder informanterne i mistroen.

Informanterne mener, at overvægt først og fremmest er individets eget ansvar, men efterspørger samfundets hjælp til at modvirke overvægt gennem strukturelle tiltag i indkøbssituationen. De ønsker højere priser på usunde varer og billigere priser på sunde alternativer.

Det står jo ikke på indkøbslisten, men så kommer jeg hjem med slik, cola og chips. Og så er der tilbud, du kan få én for 20 kroner og før kostede den 22 kroner, så ender man med at tage fem med hjem, fordi så har man det, når man skal se en film.

Martin, 2019

Indkøbsmønstre styret af tilbud og discount

Informanterne mener, at de sparer tid og penge ved at strukturere deres indkøbsture. Alligevel tjekker de tilbud før deres indkøb og fristes af nedsatte varer i supermarkeder. De handler ud fra discountpriser, genkendelige varer og hvad familiens medlemmer kan lide.

Søde sager bliver brugt til at skabe hygge i fællesskab med familie og gæster. De bliver også brugt som belønning til sig selv, når det føles fortjent. Men søde sager tillægges samtidig negative værdier, når de indtages alene. Her bliver de brugt som en coping-strategi, når livet føles svært.

Undersøgelsens målgruppe

Undersøgelsen er afgrænset til danske mænd og kvinder med kort uddannelse. Denne målgruppe har i højere grad dårligere helbred, overvægt og mere uhensigtsmæssige sundheds- og madvaner, sammenlignet med resten af befolkningen.

Både risikofaktorer og langt de fleste kræftformer optræder hyppigere blandt danskere med kort uddannelse og lav indkomst. Hvad angår overlevelse efter kræft, har de en dårligere overlevelse sammenlignet med danskere med en længere uddannelse og højere indkomst. Af disse grunde taler man om den sociale ulighed i sundhed og derfor er kendskab til denne målgruppe vigtig både i forebyggelse og behandling.

Undersøgelsen er gennemført med støtte fra Helsefonden.


Download undersøgelsen her