Gå til sygdomsliste

Monitorering af forløbstider for organspecifikke kræftpakkeforløb fra 2013-2018

02-03-2020
Udvalgte resultater fra Sundhedsdatastyrelsens opgørelser af forløbstider på kræftområdet

(Download ved at klikke på billedet)

Det er nu over 10 år siden, at der blev indført organspecifikke pakkeforløb i Danmark og over 5 år siden, at monitoreringen af forløbstiderne kom til at fungere. Rigsrevisionen har i december 2018 af egen drift valgt at se på rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter.1

På den baggrund har Kræftens Bekæmpelse valgt ligeledes at se på udviklingen i forløbstider fra 2013 og frem til nu.
Rigsrevisionen vurderede i deres konklusion, at ”regionerne i overvejende grad sikrer, og at Sundheds- og Ældreministeriet i overvejende grad understøtter, at patienter får udredning og påbegyndt behandling inden for forløbstiderne”. Det understreges samtidig, at andelen af patienter, der får udredning og påbegyndt behandling i en årrække har været stigende, men at andelen dog er faldet fra 2016 til 2017 til et niveau, hvor omkring 20% af patientforløbene er længere end forløbstiderne.

Det påpeges, at der kan være et forbedringspotentiale for de regioner, hvor andelen af forløb indenfor standardforløbstiderne er relativt lav.

Endelig bemærkes det, at det vil være muligt for Sundheds- og Ældreministeriet at gøre opfølgningen på forløbstiderne mere nuanceret.
Statsrevisorerne bemærker i forbindelse med Rigsrevisionens beretning, at ”regionerne siden 2014 har haft et mål om, at 90% af kræftpakkerne skulle gennemføres inden for standardforløbstiderne, men det er ikke besluttet, hvornår målet skal nås”.

Kræftens Bekæmpelse er enig i såvel Rigsrevisionens som i Statsrevisorernes ovenstående vurderinger.

Læs rapporten