Gå til sygdomsliste

Overgange i kræftforløb – Et indblik i behovsvurderinger og den individuelle opfølgningsplan

02-10-2023
Denne rapport belyser, hvordan der arbejdes med behovsvurderinger og opfølgningsplaner på sygehuset, samt hvordan der samarbejdes på tværs af sektorer i relation til opfølgning efter kræftbehandling.

Denne rapport baserer sig på i alt 24 interviews med fagpersoner på henholdsvis sygehusafdelinger, kommuner og almen praksis, for at blive klogere på den kliniske praksis omkring behovsvurderinger og opfølgningsplaner. Desuden gennemgås udvalgt litteratur på området, herunder gældende lovgivning, og der er en beskrivelse af patienternes forløb set fra patientperspektivet.

Rapporten fremkommer med en række anbefalinger, som kan bruges i det politiske arbejde både nationalt såvel som regionalt.

Find rapporten her