Gå til sygdomsliste

Patientansvarlig læge på sygehuse – en undersøgelse af kræftpatienters og lægers oplevelser

01-04-2017
Kræftpatienter har ofte komplekse forløb, som kræver specialiseret behandling på flere matrikler. I 2016 besluttede regeringen i Kræftplan IV, at alle kræftpatienter fremover skal have en patientansvarlig læge, som kan sikre sammenhæng og overblik i behandlingsforløbet. Kræftens Bekæmpelses har undersøgt kræftpatienters og lægers erfaringer med patientansvarlige læger.

Kræftpatienter har behov for patientansvarlige læger
Kræftens Bekæmpelse har i flere år arbejdet for, at der indføres patientansvarlige læger på sygehusene. Baggrunden er, at resultater fra Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse i 2013 viste, at 43 % af kræftpatienterne ikke oplevede, at én læge havde ansvaret for deres behandling på sygehuset.

Samme undersøgelse viste, at 23 % af kræftpatienterne oplevede, at de selv eller deres pårørende stod med en del af ansvaret for at holde styr på henvisninger og indkaldelser til undersøgelser. Kræftpatienternes oplevelser peger således på, at kontinuiteten og sammenhængen i behandlingsforløbet kan forbedres.

Patientansvarlig læge på sygehuse

Kræftens Bekæmpelse har i denne undersøgelse fra 2017 undersøgt kræftpatienters og lægers erfaringer med patientansvarlige læger.

Undersøgelsen belyser, hvilke fordele og gevinster det giver patienter og læger, at der er sammenhæng og kontinuitet i patientforløbet på sygehuset. Derudover beskriver undersøgelsen flere organisatoriske gevinster og opmærksomhedspunkter.

Patientansvarlig læge på sygehuse

Fire dominerende temaer
Overordnet set blev der identificeret fire overordnede temaer på tværs af interviewene: 1) helikopterblik hos lægen, 2) tryghed hos patienten, 3) kvalitet i behandlingsforløbet og 4) organisatoriske forudsætninger på sygehuset.

Det giver enormt meget tryghed for patienterne, (...) at tingene bliver formidlet af én person hovedsageligt. Det vil sige der kommer ikke den der forvirring, der kan være, når det er forskellige læger, der formidler fuldstændig samme budskab på forskellig vis. Det kan godt forvirre patienterne.

Læge

Helikopterblik hos lægen
Kontinuitet i patientforløbet gør, at lægerne har mulighed for at følge patienten over tid og dermed få kendskab til detaljerne omkring patientforløbet. Lægerne peger på, at det giver mulighed for at danne et helikopterblik – et helhedsbillede af patientens situation, muligheder og udfordringer

Tryghed hos patienten
Kontinuitet i forløbet giver patienterne en følelse af tryghed i deres møde med lægen. Patienterne beskriver, hvordan tryghed skabes af tillid og respekt. For lægerne giver kontinuitet i patientforløbet mulighed for dels at sikre, at informationen gives ens til patienterne, og dels at patientens præferencer inddrages.

Jeg tror, at hvis lægen der har opereret dig og kender dig, og har dig som fast patient, får lov og fik tid til at følge dig mere, end vi gør i øjeblikket, så ville der også komme kortere patientforløb ud af det, fordi tingene ville blive gjort mere hensigtsmæssigt på mere rigtige tidspunkter.

Læge

Kvalitet i behandlingsforløbet
Resultatet af undersøgelsen indikerer, at kvaliteten i behandlingsforløbet også bliver bedre ved at have en tæt patient-læge relation – med bedre udnyttelse af lægefaglige ressourcer, kortere behandlingsforløb, øget patientsikkerhed og øget patient- og lægetilfredshed.

Organisatoriske forudsætninger på sygehuset
For at lægerne kan følge patienten igennem forløbet, kræver det visse organisatoriske forudsætninger på sygehuset. Lægerne, der er repræsenteret i denne undersøgelse, har formået at følge patienten i deres forløb ved at udvise fleksibilitet i arbejdsgangene og prioriteret at følge patienten. Dertil spiller kultur en væsentlig rolle.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er baseret på interviews med patienter og læger. Der er foretaget interviews med kræftpatienter, som igennem flere år har haft den samme læge i forløbet. Derudover er undersøgelsen baseret på udsagn fra læger, som gennem flere år har gode erfaringer med at følge patienten i forløbet.

Andre relevante sider

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du finde flere relevante sider om området.

Den patientansvarlige læge

Udredning i kræftforløb

Barometerundersøgelser i Kræftens Bekæmpelse