Gå til sygdomsliste

Patientsikkerhed i kræftforløb

20-04-2022
I denne rapport analyserer patientsikkerheden i kræftforløb med udgangspunkt i den primære sundhedssektor og kræftpatienters rapporteringer af utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), i perioden 1. september 2010 til 31. januar 2013.
Patientsikkerhed i kræftforløb. Analyse af utilsigtede hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase rapporteret af kræftpatienter og den primære sundhedssektor

Analysen, der baserer sig på 531 kræftrelaterede hændelser fra Dansk
Patientsikkerhedsdatabase, kan bruges til at forbedre patientsikkerheden for de mange kræftpatienter, der dagligt er i kontakt med det danske sundhedsvæsen.

Denne rapport supplerer den noget sparsomme viden om, hvilke sikkerhedsproblemer kræftpatienter og deres pårørende oplever i kontakten med sundhedsvæsenet. Samtidig belyses sikkerhedsproblemer, som praktiserende læger, den kommunale sundhedssektor samt det præhospitale område, registrerer.

Læs rapporten her:

Patientsikkerhed i kræftforløb. Analyse af utilsigtede hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase rapporteret af kræftpatienter og den primære sundhedssektor