Gå til sygdomsliste

Rehabilitering og palliative indsatser i forbindelse med kræft

08-03-2021
Den offentliggjorte viden om kvalitet i rehabiliterings- og palliative indsatser er meget begrænset. Det er problematisk, fordi kendskab til kvaliteten er essentiel for at identificere, hvor der er behov for at forbedre indsatserne. Kræftens Bekæmpelses temarapport om kvalitetsopfølgning i rehabiliterings – og palliative indsatser afdækker den nuværende dataopsamling og kvalitetsmonitorering og sætter fokus på, hvor opfølgningen kan forbedres.

Rehabilitering er en central del af kræftpatientforløbet, da en stor andel af patienter med kræft får behov for professionel støtte til genoptræning og håndtering af senfølger. Tilsvarende får de fleste kræftpatienter, der dør af deres sygdom, behov for palliative indsatser til at lindre symptomer og afhjælpe andre problemer forbundet med livstruende sygdom.

Det er vigtigt at kunne følge kvaliteten af rehabiliterings- og palliative indsatser – både for at kunne se om lovkrav og målsætninger overholdes og for at identificere, hvor der er behov for at sætte ind for at forbedre indsatserne.

Imidlertid er den offentliggjorde viden om kvalitet i rehabiliterings- og palliative indsatser meget begrænset. Der findes ingen national monitorering af kvaliteten i rehabilitering specifikt for kræftpatienter, og mens der findes opgørelser over specialiserede palliative indsatser i rapporter fra Dansk Palliativ Database, findes der ingen kvalitetsmonitorering af basale palliative indsatser.

Flere kommuner har igangsat lokale kvalitetsudviklingstiltag med udvikling af regningslinjer og faglige standarder, systematiske behovsvurderinger og måling af den faglige effekt. Imidlertid er der tale om lokale tiltag baseret på data, der er lokalt defineret, forankret og indtastet, og det betyder at data ikke kan indgå i sammenligninger af indsatser fra forskellige leverandører og i det tværsektorielle samarbejde.

Temarapport om viden om kvalitet i rehabilitering og palliative indsatser

I denne temarapport lægges der op til, at der skal ske en national forankring af opfølgningen på kvaliteten af rehabilitering og palliative indsatser i forbindelse med kræft med det formål at understøtte og løbende følge op på nationale målsætninger.

Som en forudsætning for god kvalitetsopfølgning, foreslår vi derudover, at der opnås national konsensus om behovsafdækning, henvisningskriterier og opgaveplacering, samt faglige standarder i regi af både sygehus, almen praksis og kommuner.

Det er desuden vigtigt at sikre, at der både på sygehuse og i almen praksis og kommuner opsamles data, som kan anvendes til løbende, national kvalitetsmonitorering.

Endelig peger vi i rapporten på, er det vigtigt, at de erfaringer, som mange kommuner gør sig i forbindelse med kvalitetsudvikling på rehabiliterings- og palliationsområdet, opsamles og deles.

Rehabilitering og palliative indsatser i forbindelse med kræft

Viden om kvalitet i kræftpatientforløb

Temarapporten ”Rehabilitering og palliative indsatser i forbindelse med kræft” er en del af forskningsprojektet ”Viden om kvalitet i kræftpatientforløb”, der med støtte fra Knæk Cancer skal kortlægge huller i den eksisterende viden om kvaliteten af kræftpatienternes forløb i det danske sundhedsvæsen med henblik på at stille forslag om forbedringer.

Se de øvrige publikationer fra forskningsprojektet:

Et overblik: Bedre brug af data for bedre liv med kræft

Temarapport: Viden om kræft i opsporing og diagnostik af kræft

Temarapport: Kvalitetsmonitorering i de kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere: 

Hjælp os med at kaste lys over kræftforløbet