Gå til sygdomsliste

Risk factors for patient-reported errors during cancer follow-up

29-09-2016
Kræftens Bekæmpelse har undersøgt patienters oplevelser af fejl i forbindelse med deres kontrolforløb. Undersøgelsen viser, at mange patientoplevede fejl ikke opfanges i rapporteringssystemer eller i journaler. Den viser også, at kræftpatienters vurdering af patientsikkerheden adskiller sig fra de sundhedsprofessionelles oplevelser af samme.
Patientsamtale

Begrænset forskning i patientsikkerheden under kontrolforløbet
Every year 35,000 new cancer patients are diagnosed and currently nearly 267,500 persons are living with a cancer diagnosis in Denmark. Due to an increased cancer survival, more cancer patients are followed-up after completing primary treatment.

The follow-up usually involves outpatient consultations by specialists at the hospital with the aim to control for recurrence or metastasis, provide information and psychosocial support. Cancer survivors are sometimes lost in the transition from cancer patient to cancer survivor due to a fragmented and poorly coordinated cancer care system and the absence of a locus of responsibility for follow-up care.

Previous studies on safety and quality in cancer care show, that due to the severity of cancer disease and the hazardous treatment, cancer patients are at particular risk. However, studies have mainly focused on cancer treatment and knowledge of patient safety during follow-up is scarce. Thus, knowledge of patient safety during follow-up is sparse.

Risk factors for patient reported errors during cancer follow up

This study aims to examine patient-experienced errors during cancer follow-up and to identify factors related to the patient, the treatment and the organization associated with the experience of errors. Knowledge of patients’ experience of errors during follow-up and factors associated with errors is important to target patient safety initiatives or interventions to vulnerable groups of patients.

Risk factors for patient reported errors during cancer follow up

Sundhedsprofessionelle og patienter har forskellige opfattelser af fejl
Follow-up care in Denmark involves multiple care providers and care settings, and patients rarely meet the same doctor at every appointment. This potentially increases the risk of errors, as there is a clear association between numbers of care transitions and cancer patients experience of errors or complications.

I undersøgelsen defineres fejl som en utilsigtet eller uventet hændelse, som skadede patienten, faktuelt eller potentielt. Skaden kan være fysisk, psykisk eller social.

Undersøgelsen viser, at mange patientoplevede fejl ikke opfanges i rapporteringssystemer eller i journaler. Den viser også, at kræftpatienters vurdering af patientsikkerheden adskiller sig fra de sundhedsprofessionelles oplevelser af samme. En del af problemerne erkendes af begge parter, men både patienter og professionelle vil opfatte og identificere problemer, der ikke erkendes af den anden part.

Patienternes oplevelser af fejl i kontrolforløbet
 • 27,6 % oplevede mindst én fejl under kontrolundersøgelserne
 • 11,7 % oplevede, at vigtig information om deres sygdomsforløb manglede (fx journal, breve eller svar på prøver), da de mødte op til kontrolundersøgelser
 • 9,8 % oplevede ikke at blive indkaldt til undersøgelse som forventet
 • 16,7 % oplevede, at lægen/sygeplejersken, som varetog undersøgelse, ikke havde sat sig ind i deres sygdomsforløb
 • 4,7 % oplevede “andre fejl” (fx manglende koordination mellem hospitalsafdelinger, manglende bestilling af prøver/undersøgelser, prøver var forkerte/utilstrækkelige, oplevelse af forsinkelse eller ventetid og forveksling af patienter)
Risikofaktorer for at opleve fejl

Stærkeste associationer:

 • Oplevelse af fejl eller komplikation under primær behandling
 • Oplevelse af én sundhedsfaglig person, der har overblik og ansvar for patientens samlede kontrolforløb

Derudover:

 • Jo flere kontakter til sundhedsvæsenet, des større risiko for at opleve fejl
 • Alder under 70 år
 • Dårligt selvvurderet helbred
 • Sjælden cancerform
Følgende indsatser kan muligvis reducere fejloplevelsen
 • Sikre kontinuitet ved at have én/få sundhedsprofessionelle med overblik og ansvar over patientens samlede kontrolforløb
 • PROM kan bruges til at identificere sårbare patienter (fx med lavt selvvurderet helbred), så specifik opmærksomhed kan rettes mod dem
 • Opmærksomhed på patienter med sjældne kræftformer – brug for mere viden om, hvad der kan gøres for at forbedre deres sikkerhed i sundhedsvæsenet
 • Specifikke indsatser for at reducere fejl under primær behandling

Om undersøgelsen
Undersøgelsen af baseret på data fra Kræftens Bekæmpelses barometerundersøgelse fra 2013, hvor 6914 patienter registreret med en førstegangskræftdiagnose i perioden 16. april til 15. september 2010 fik tilsendt et spørgeskema. Inklusionskriterierne for respondenterne i undersøgelsen om patientrapporterede fejl i kontrolforløbet er de patienter, som har været været til mindst én kontrolundersøgelse. Det gælder for 3731 (84,8 %) af respondenterne i barometerundersøgelsen.