Gå til sygdomsliste

Røgfri Fremtids ungeundersøgelse 2017

15-08-2018
Med denne undersøgelse er der for første gang indsamlet omfattende viden om de sociale, kulturelle og miljømæssige faktorer, der påvirker 14-19-åriges rygning i Danmark. Formålet med rapporten er at give nye indsigter og inspiration til alle, der arbejder med forebyggelse af rygning, og som deler visionen om en røgfri fremtid.

Partnerskabet Røgfri Fremtid har et mål om, at ingen børn og unge ryger i 2030 og at færre end fem procent af den voksne befolkning ryger. For at nå i mål med denne vision er det nødvendigt med omfattende viden om den fase, hvor børn og unge begynder at ryge. Andre undersøgelser har vist, at det er i teenageårene, at unge begynder at eksperimentere med rygning. Til gengæld findes der ikke særlig meget viden om anden rygerelateret adfærd og om unges holdninger til rygning. En styrke ved Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse er netop de mange åbne spørgsmål, som for alvor giver et indblik i unges tanker om rygning.

Røgfri Fremtids ungeundersøgelse 2017
Rapportforside

Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017 er en landsdækkende undersøgelse blandt 3.610 børn og unge i alderen 14-19 år.

Undersøgelsen afdækker børn og unges adfærd, overvejelser og holdninger til rygning. 

Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017

Vigtige pointer fra rapporten: 

Det var sjovt og voksent til at starte med, og så slog afhængigheden pludselig til, uden jeg lagde mærke til det.

17-årig

Mange undervurderer, hvor hurtigt man kan blive afhængig

Lejlighedsvis-rygning er udbredt blandt unge. Flertallet af lejlighedsrygerne oplever, at de har kontrol over deres rygning, og at de ikke er afhængige. Dertil kommer, at mange lejlighedsrygere slet ikke betragter sig selv som rygere.

Viden om helbredskonsekvenserne gør indtryk

Størstedelen af ikkerygerne nævner helbredskonsekvenserne ved rygning, som den væsentligste årsag til, at de ikke ryger.

Stort forebyggelsespotentiale i at indføre røgfri skoletid

Undersøgelsen viser, at rygning i skoletiden er med til at fremme og fastholde rygning blandt børn og unge; 18 pct. af dem, der ryger hver dag, røg første gang i skoletiden eller på en efterskole. 59 pct. af dagligrygerne og 20 pct. af lejlighedsrygerne svarer, at de altid eller ofte bliver fristet til at ryge i skoletiden, når andre ryger. Yderligere svarer 23 pct. af de rygere, som forgæves har forsøgt at stoppe med at ryge, at de begyndte igen i skoletiden.

Om undersøgelsen

Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017 er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 3.610 børn og unge i alderen 14-19 år. Undersøgelsen er repræsentativ på køn, alder, uddannelse og region. Epinion indsamlede data i perioden 24. maj til 26. juli 2017. Partnerskabet Røgfri Fremtid, som er etableret af Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse, står bag undersøgelsen.