Gå til sygdomsliste

Røgfri Fremtids Ungeundersøgelser 2017-2020

11-02-2021
Alt for mange børn og unge begynder at ryge hver dag. Rygning er stærkt afhængighedsskabende og er dén forebyggelige faktor, der er skyld i flest tilfælde af kræft. I 2016 lancerede TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse partnerskabet Røgfri Fremtid. Partnerskabets mål er, at ingen børn og unge under 18 år ryger i år 2030, og at højest 5 pct. af voksne ryger i 2030. For at følge udviklingen i unges rygevaner og for at blive klogere på indsatser, som kan forebygge rygning blandt unge, har partnerskabet iværksat Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse.

Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse er en spørgeskemaundersøgelse blandt 14-19-årige. Undersøgelsen er gennemført i årene 2017, 2018 og 2020 og er repræsentativ på køn, alder, region og uddannelse.

Læs rapporten her: 

Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse

forside af rapport. Røgfri fremtids logo

Resultater

Undersøgelsen viser først og fremmest, at rygning blandt 14-19-årige er blevet mindre udbredt fra 2017-2020. I samme periode er der også sket en udskydelse af rygedebut således, at de unge er blevet ældre første gang, de prøver at ryge. Samtidig har flere unge fået røgfri skoletid.

Alle disse forhold er vigtige skridt i retning af en røgfri fremtid.

Andre resultater viser dog, at der stadig er udfordringer i forhold til at virkeliggøre visionen om en røgfri fremtid; Rygning er markant mere udbredt blandt 18-19-årige sammenlignet med 14-17-årige. Hver fjerde dagligryger havde sin rygedebut i skoletiden eller på en efterskole. Overdrevne forestillinger om hvor mange jævnaldrende, der ryger, ser ud til at være udbredt blandt de unge, hvilket kan øge risikoen for, at de selv begynder at ryge. Derudover har hver tredje ryger en opfattelse af, at de ryger ’lightcigaretter’, selv om betegnelsen ’light’ har været forbudt i mere end 15 år, fordi den er misvisende. Dertil kommer, at cigaretter ikke er det eneste produkt, som er udbredt blandt unge. Mange unge bruger andre tobaks- eller tobakslignende produkter som fx snus eller e-cigaretter.

På en række områder ønsker et flertal af de unge, at samfundet i højere grad støtter op om at leve et røgfrit liv. Et stort flertal af de 14-19-årige bakker for eksempel op om røgfri skoletid, og mange mener ligeledes, at det er en god idé at sætte prisen på en pakke cigaretter op til 90 kr. Størstedelen af de unge ville også foretrække røgfri udeserveringer på caféer samt røgfri idrætsanlæg og sportspladser.

Læs rapporten her:  

Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse