Gå til sygdomsliste

Sorggrupper i skoler – en evaluering af børns udbytte

01-01-2012
I sorggrupper kan børn mødes og tale om den, de har mistet, eller om den, de er bekymret for skal dø. Sorggrupperne er et vigtigt og frit rum for de sorgramte børn, som ellers ofte følte sig alene med deres tab. Kræftens Bekæmpelse kommer med en række anbefalinger til arbejdet med sorggrupper i skoler.
To piger sidder sammen i skolegården

Sorgramte børn føler sig alene
Børn, der har mistet en forælder, fortæller, at de føler sig alene i hverdagen med deres følelser og tanker om den forælder, de har mistet. Fordi andre ikke deler deres erfaring. I en sorggruppe møder børnene andre børn med en lignende erfaring.

Kræftens Bekæmpelse har undersøgt, hvad det betyder for børnene og deres relationer i hverdagen, at de kan dele deres erfaringer med ligesindede i en sorggruppe i skolen.

Sorggrupper i skoler – en evaluering af børns udbytte

I denne rapport fra 2012 afdækker Kræftens Bekæmpelse, hvilken betydning en sorggruppe i en skole har for børn og deres relationer i hverdagen.

Undersøgelsen rummer derudover beskrivelser af børn og forældres trivsel og støttende netværk siden forælders/partners død og beskrivelser af forældre og læreres behov fremadrettet for at kunne støtte det sorgramte barn bedst muligt.

Sorggrupper i skoler – en evaluering af børns udbytte

Hvad er en sorggruppe?

Sorggruppen er et forum, hvor børn kan mødes og tale om den, de har mistet, eller om den, de er bekymret for skal dø. Sorggruppen er en samtalegruppe, der skaber mulighed for, at børn kan erfaringsudveksle under ledelse af en voksen, der har erfaring og uddannelse i at tale med børn. Sorggruppen foregår i skolernes egne lokaler. Det er barnets nærmeste lærer, der rekrutterer barnet til sorggruppen.

Et frirum til at dele tanker
Undersøgelsen viser, at sorggrupper i skoler er et vigtigt og frit rum for de interviewede børn, der supplerede den støtte, de ellers fik i hverdagen, hvor de ofte følte sig alene med deres tab.

Der var også engang, hvor hele vores årgang var på lejrtur – og så var der en, der sagde, at hun sådan savnede sin far, fordi hun ikke havde set ham i et par dage. Så gik jeg sådan lidt og tænkte: Ja, okay, så ved du ikke sådan helt, hvordan det er ikke at se sin far i nogle år og aldrig at skulle se ham igen.

Barn, 13 år

Børnene fortalte, at de i hverdagens relationer oplevede begrænsninger i samtaler om sorg på grund af faktorer som hensyntagen, manglende lyst til at tale om deres tab eller et udækket behov herfor.

Børnene fortalte, at de i sorggruppen kunne tale om tanker og følelser forbundet med forælderens dødsfald eller sygdom, som de ikke havde kunnet tale med andre om tidligere. Børnene oplevede det som en lettelse at møde andre med lignende erfaringer.

Mødet med de andre børn i sorggruppen gjorde, at børnene følte sig mindre anderledes og alene, og der opstod et mentalt fællesskab, der rakte ud over sorggruppen, hvor de tænkte på hinanden mellem møderne.

Anbefalinger til arbejdet med sorggrupper i skolen
  • Sorggrupper i skolen skal prioriteres på kommunalt plan, så skolerne får tilført midler til at oprette flere sorggrupper.
  • Oprettelse af støttemuligheder til forældre i at støtte deres sorgramte børn.
  • Udvikling af præ- og postgraduat undervisning til lærere om børn og sorg.
  • Fortsat supervision og kvalitetssikring af sorggruppelederes arbejde.

Om undersøgelsen
Rapporten er baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse blandt børn, som har deltaget i en sorggruppe, sorggruppeledere og voksne tæt på børnene. De interviewede børn var i interviewsituationen mellem 8-13 år.

Andre relevante sider

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du finde flere relevante sider om området.

OmSorg

Børn og unge