Gå til sygdomsliste

Stemmer, vi glemmer – sorgramte danske skoleelevers oplevelse af sorgstøtte

01-09-2016
Hvert år mister omkring 2.000 danske børn en forælder. Børnene har forøget risiko for at underpræstere i skolen, udvikle depression og føle sig isoleret fra deres jævnaldrende. Kræftens Bekæmpelse har kortlagt danske elevers ønsker, behov og oplevelse af den støtte, de modtog, da de de vendte tilbage til skolen efter at have mistet en forælder.
Pige alene i skolegård

Børnene skal tages med på råd
Hvert år mister omkring 2.000 danske børn en forælder. Det er almindelig kendt, at dette tab er en af de mest traumatiske begivenheder, et barn kan opleve. Børnene har forøget risiko for at underpræstere i skolen, udvikle depression og føle sig isoleret fra deres jævnaldrende.

I Danmark har der ikke været fokus på at interviewe sorgramte børn om deres personlige oplevelser med at vende tilbage til skolen efter tabet af en forælder. Uden adgang til børnenes perspektiver kan det være svært for skoler og professionelle at målrette deres sorgberedskab.

Derfor har Kræftens Bekæmpelse kortlagt danske elevers ønsker, behov og oplevelse af den støtte, de modtog, da de de vendte tilbage til skolen efter at have mistet en forælder.

Stemmer, vi glemmer

Med denne rapport fra 2016 ønsker Kræftens Bekæmpelse at agere talerør for sorgramte danske børn. Vi sætter fokus på, hvordan skolelivet er, når man som barn må leve med tabet af en forælder.

Rapporten udforsker, hvordan sorgramte børn oplevede det at vende tilbage til skolen efter en forælders dødsfald. Desuden formidler den de sorgramte børns bud på – og idéer til – hvordan de danske skoler kan styrke deres sorgberedskab.

Stemmer, vi glemmer

Sorgramte børns ønsker til sorgstøtten i skolen

Inddrag den sorgramte elev i planlægningen og udførslen af sorgplanen
Det er vigtigt for sorgramte elever at have lærere, der tager udgangspunkt i deres individuelle behov og tab. På den måde bliver det nemmere at komme til læreren med problemer og udfordringer.

Skolernes sorgberedskab skal være individuelt og udarbejdes i samarbejde med eleven
Det er vigtigt for sorgramte elever at få lov til at vende tilbage til skolen på egne præmisser, og at der bliver lyttet til deres ønsker og behov.

Særregler er vigtige, når eleven vender tilbage
Det er vigtigt for sorgramte elever at have særregler, som de kan navigere efter i skolen. Reglerne kan omhandle, at eleven må forlade klassen, hvis vedkommende bliver ked af det. 

Klassekammeraterne skal være bedre klædt på til at kunne støtte den sorgramte elev
Det er vigtigt for sorgramte elever at have gode venner, som de kan dele sorger og glæder med.

Gaver og mindehøjtideligheder skal håndteres med omtanke
Det er vigtigt for sorgramte elever at finde stabilitet og ro, når de vender tilbage til skolen. Hvis de i stedet oplever, at tabet skal fremhæves for hele skolen, kan det være en voldsom oplevelse.

Her kan skolen hjælpe
Forskning viser, at danske skoler er blandt de bedste i verden, når det kommer til at have aktivt fokus på, hvordan man hjælper sorgramte elever. Det kan vi være stolte af. Der er dog ingen tvivl om, at vi kan blive bedre.

Jeg kan huske, at tre meter fra vores klasseværelse, der havde inspektøren hængt en plakat op, hvor der stod ”Når børn mister”. Den var jeg ikke så glad for at se.

Pige, 12 år

Ifølge sorgramte elever er skolen en af de vigtigste sociale sammenhænge i deres liv. Skolen har derfor potentialet til at være en velkommen og stærk støtte igennem en svær periode af elevens liv.

Der er mange måder, lærere kan hjælpe på, men det grundlæggende præmis er, den gode vilje og at man er til rådighed.

De sorgramte børn kom med mange konkrete forslag til, hvordan skolen kan blive bedre til at håndtere sorgstøtten. Disse anbefalinger er beskrevet i det følgende.

Anbefalinger til skoler og professionelle
  • Opsæt særregler og faste rammer, når den sorgramte elev vender tilbage til skolen.
  • Det er vigtigt, at den sorgramte elev får støtte til at håndtere de sociale udfordringer, der følger med tabet.
  • Sorgramte elever har brug for, at skolen tager en aktiv rolle i at hjælpe dem tilbage til klassen.
  • Gaver og mindehøjtideligheder skal være personlige og koordineres med eleven.
  • Det er vigtigt, at skolen opsætter rammer for, hvordan klassen taler om dødsfaldet.
  • Sorgramte elever ønsker hjælp og støtte fra deres lærere, men ønsker den givet på en respektfuld måde.
  • Støtte til den enkelte sorgramte elev skal være individuel og baseret på vedkommendes unikke omstændigheder og behov.
  • Hav fokus på den sorgramte elevs behov for støtte på længere sigt.
  • Hold øje med både synlige og usynlige sorgreaktioner.
  • Inddrag den sorgramte elev i planlægningen og udførslen af sorgplanen.

Om undersøgelsen
Studiet udforsker, hvordan 39 børn oplevede det at vende tilbage til skolen efter en forælders dødsfald. Undersøgelsens metodiske tilgang er kvalitative interviews med en række børn i alderen 9-17 år, som har mistet en forælder.

Rapporten er baseret på ph.d.-afhandlingen Unheard Voices: Parentally Bereaved Danish Studentens’ Experiences and Perceptions of the Support Received Following the Return to School fra University of Cambridge, England.

Andre relevante sider

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du finde flere relevante sider om området.

Børn og unge

Særlige tilbud til børn og unge

OmSorg