Gå til sygdomsliste

Viden om kvalitet i opsporing og diagnostik af kræft

17-12-2020
Den offentliggjorte viden om kvaliteten i det diagnostiske forløb er meget begrænset og fragmenteret. Imidlertid er denne del af forløbet af afgørende betydning for patienterne og for deres prognose. Kræftens Bekæmpelse har derfor udarbejdet en rapport med forslag til en bedre monitorering af kræftpatienters forløb inden diagnosen.

Vigtigheden af et effektivt og rettidigt forløb fra symptom til diagnose

Jo tidligere man opdager og behandler kræft, des bedre er udsigterne for patienterne i form af færre bivirkninger og større mulighed for at overleve. Hurtig udredning og behandling er en afgørende faktor for overlevelsen af kræft. Derfor kan fejl og forsinkelser i forløbet inden diagnosen blive fatale for patienterne.

Det er i udredningsdelen for en alvorlig sygdom, herunder kræft, at patienterne føler sig allermest på gyngende grund og er allermest usikre på, hvem der har ansvaret for deres forløb, om der er andre end dem selv til at holde styr på det. Det er også i denne del af forløbet, der kommer flest klager fra patienterne ifølge forskellige undersøgelser på området.

Mangel på viden om kvaliteten af det diagnostiske forløb

På trods af vigtigheden af et effektivt og rettidigt forløb fra symptom til diagnose ved en livstruende sygdom er kvaliteten af den diagnostiske indsats relativt usynlig. Der findes masser af lokalt kvalitetsarbejde, men kun en sporadisk og usystematisk opsamling af (kvalitets-)data i det diagnostiske forløb. Og der findes ikke et egentligt nationalt systematisk kvalitetsmonitoreringssystem eller et fælles kvalitetsindikatorsæt for det diagnostiske forløb.

For at følge kvaliteten af patienternes diagnostiske forløb er der derfor behov for et større fokus på at etablere data-/vidensopsamling i forløbet og udarbejde fælles standarder og indikatorer for det gode patientcentrerede diagnostiske forløb.

Temarapport om viden om kvalitet i opsporing og diagnostik af kræft

I temarapporten om viden om kvalitet i opsporing og diagnostik af kræft lægges der op til, at der skal ske en løbende monitorering af udvalgte kvalitetsindikatorer for kræftpatienters forløb inden diagnose, som i anonymiseret form skal afrapporteres til offentligheden. Det kræver, at der udarbejdes nogle nationale standarder for kvaliteten i det diagnostiske forløb, så alle ved, hvad de skal leve op til

Der skal sikres viden om både den kliniske kvalitet, altså hvor præcise og velvalgte er undersøgelserne og viden om den organisatoriske kvalitet, f.eks. graden af unødig ventetid og omfanget prøver, der tages flere gange uden faglig begrundelse. Men vi skal også have viden om patienternes oplevelse af forløbet, den patientoplevede kvalitet. 

I rapporten foreslår Kræftens Bekæmpelse, at de nationale standarder for kvaliteten i det diagnostiske forløb sættes af en landsdækkende tværfaglig diagnostikgruppe.

Samtidig foreslår Kræftens Bekæmpelse, at der etableres et nationalt kompetencecenter for rettidig diagnostik af alvorlig sygdom, som har til opgave at støtte forskning i optimal organisering af det diagnostiske forløb, herunder af den del af det diagnostiske forløb, som foregår i almen praksis og speciallægepraksis.

Viden om kvalitet i opsporing og diagnostik af kræft

Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet en rapport med forslag til en bedre monitorering af kræftpatienters forløb inden diagnosen.

I rapporten foreslår Kræftens Bekæmpelse, at de nationale standarder for kvaliteten i det diagnostiske forløb sættes af en landsdækkende tværfaglig diagnostikgruppe.

Samtidig foreslår Kræftens Bekæmpelse, at der etableres et nationalt kompetencecenter for rettidig diagnostik af alvorlig sygdom, som har til opgave at støtte forskning i optimal organisering af det diagnostiske forløb, herunder af den del af det diagnostiske forløb, som foregår i almen praksis og speciallægepraksis.

Viden om kvalitet i opsporing og diagnostik af kræft

Viden om kvalitet i kræftpatientforløb

Temarapporten ”Opsporing og diagnostik af kræft” er en del af forskningsprojektet ”Viden om kvalitet i kræftpatientforløb”, der med støtte fra Knæk Cancer skal kortlægge huller i den eksisterende viden om kvaliteten af kræftpatienternes forløb i det danske sundhedsvæsen med henblik på at stille forslag om forbedringer.

Se de øvrige publikationer fra forskningsprojektet:

Et overblik: Bedre brug af data for bedre liv med kræft

Temarapport: Kvalitetsmonitorering i de kliniske kvalitetsdatabaser

Temarapport: Rehabilitering og palliative indsatser i forbindelse med kræft

Læs mere:

Hjælp os med at kaste lys over hele kræftforløbet