Gå til sygdomsliste

Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne

04-10-2017
Omkring 300.000 danskere har haft kræft, og mindst halvdelen af dem har mén efter deres sygdom og behandling. Kræftens Bekæmpelse har været med til at samle viden om senfølger hos kræftpatienter, som skal give mulighed for bedre forebyggelse og behandling.
Mænd genoptræner

Mindst 50 % af kræftoverlevere oplever en eller anden senfølge efter deres sygdom. Senfølger spænder bredt, fra smerter og søvnbesvær til lidelser, der kræver indlæggelse.

Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne

Forskere hos Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet har udarbejdet rapporten for Sundhedsstyrelsen. Rapporten er en omfattende gennemgang af den forskning, der findes om senfølger for alle typer af kræft og i alle organer i kroppen.

Rapporten giver sundhedsmyndighederne viden, de kan bruge til at sikre mange kræftpatienter bedre hjælp til et godt liv efter kræft.

Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne

Brug for indsatser på flere områder
Rapporten peger på, at en ny kræftsygdom mange år efter den første kræftsygdom er en vigtig senfølge at holde øje med. For mange er konsekvenserne af sygdommen og behandlingen minimale, men for nogle er senfølgerne så alvorlige, at de kræver indlæggelse eller fører til andre kroniske sygdomme. 

Der er brug for indsatser på mange områder for at sikre kræftpatienter god hjælp: Lægerne skal vide, hvilke problemstillinger de skal tale med kræftpatienterne om, allerede inden behandlingen starter. Patientens egen læge skal vide, hvilke muligheder der er for at henvise til eksperter, der kan hjælpe med eventuelle senfølger. Og i opbygningen af behandlingssystemet til senfølger, skal man vide, hvilken ekspertise der er brug for. 

Det vil kunne give mange kræftoverlevere et bedre liv, hvis de fik hjælp til deres senfølger. Første skridt er imidlertid, at vi kortlægger, hvilke problemer kræftpatienter oplever, og hvilke konsekvenser problemerne har. Og det kan denne rapport hjælpe med.

Postdoc Trille Kjær, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

Kroniske sygdomme
Analyserne i rapporten viser, at allerede ved at se på patienternes sundhed, når de får diagnosen kræft, kan man få et fingerpeg om, hvem der senere får alvorlige senfølger.

Blandt de patienter, der havde alvorlige kroniske lidelser på det tidspunkt, de fik deres kræftdiagnose, havde omkring en fjerdedel udviklet endnu sværere kroniske sygdomme, tre år senere. 

Anderledes så det ud for de kræftpatienter, der ikke havde andre kroniske sygdomme da de fik kræft. Efter tre år havde 88 pct. af disse stadig ikke andre alvorlige, kroniske sygdomme. Kun 9 % havde fået andre kroniske senfølger. 

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er baseret på på populationsbaserede data fra alle danske kræftoverlevere siden 2009 og et review af den tilgængelige internationale litteratur,.