Skip navigation

Arvelige forhold

Det er veldokumenteret, at nogle kræftformer er arvelige. Men arvelige kræftformer udgør kun en lille del af samtlige kræfttilfælde.