Skip navigation

Autolog

Væv, der stammer fra personen selv. Det kan f.eks. være knoglemarv eller stamceller fra blodet, som tages ud fra patienten, opbevares og gives til patienten igen. Modsat allogen, hvor vævet kommer fra en anden person.