Skip navigation

Benzen

Benzen er et flydende stof af typen aromatiske kulbrinter. Det er brændbart og kan fremstilles af visse kulstofforbindelser eller ud fra olie. Benzen virker giftigt på centralnervesystemet og knoglemarven, og er kræftfremkaldende. Det bruges som opløsningsmiddel ved fremstilling af blandt andet plastik, lak, maling, benzin og napalm.