Skip navigation

Cr-EDTA clearance

Nyrerne udskiller kroppens affaldsstoffer og væske ved at blodet bliver filtreret gennem nyrerne.

Nyrernes funktion kan vurderes ved at måle mængden af udskilt stof i urinen opsamlet over tid i forhold til mængden af stoffet i blodet (clearance).

Ved Cr-EDTA-clearance får man indsprøjtet det radioaktive stof Cr-EDTA i en blodåre. Efter nogle timer bestemmes koncentrationen i blodet ved at måle radioaktiviteten. Da EDTA udfiltreres i nyrerne, er clearance større, jo hurtigere det radioaktive sporstof forsvinder fra blodet.