Skip navigation

HER2

På overfladen af kroppens celler sidder såkaldte HER2-receptorer. HER2 står for human epidermal growth factor receptor 2. Normalt binder vækstfaktorer i blodet sig til receptorerne og stimulerer cellerne til at dele sig.

Hvis der findes et unormalt stort antal HER2-receptorer på cellernes overflade, vil et tilsvarende større antal vækstfaktorer binde sig til dem. Det medfører, at cellerne bliver overstimuleret og deler sig ukontrolleret. En sådan celle kaldes HER2-positiv.

Den normale celle har få receptorer, hvorimod cellen, der er HER2-positiv, har mange receptorer.
 

Mellem 20 og 30 pct. af alle tilfælde af brystkræft er såkaldt HER2-positiv brystkræft. Kvinder med HER2-positiv brystkræft har en øget risiko for tilbagefald af sygdommen.

Hos de brystopererede kvinder, der har aggressiv brystkræft, har kræftcellerne et meget stort antal HER2-receptorer på overfladen. Der kan være hundrede gange flere HER2-receptorer end på normale celler. Hvis der findes store mængder HER2, betegnes kræftcellerne som HER2-positive (3+).

Man bliver testet for, om man er HER2-positiv ved at undersøge en vævsprøve fra den fjernede kræftknude.

Trastuzumab er et antistof, som virker mod HER2-positive kræftceller. Trastuzumab binder sig til cellerne med et stort antal HER2 og ændrer cellernes overflade.

Trastuzumab (Herceptin®)