Skip navigation

Immun effektor Celle Associeret Neurotoksicitet Syndrom (ICANS)

Ved cellulær immunterapi med bispecifikke antistoffer eller CAR-T celleterapi kan der opstå bivirkninger på grund af aktiveringen af immunsystemet.  Det kan være i form af cytokinreleasesyndrom og ICANS.

ICANS er symptomer på grund af påvirkning af nervesystemet, som både kan opstå tidligt i behandlingen og uger efter behandlingen. Symptomerne kan variere fra lette symptomer som urolig adfærd og vanskelighed med af finde ord til svære symptomer med hovedpine og kramper.