Skip navigation

Inhibitor

Et stof, der hæmmer en kemisk reaktion.