Skip navigation

Ioniserende stråling

Energirige stråler der kan slå elektroner fra de atomer og molekyler, som de rammer, så der dannes ioner. Når dette sker i molekyler i celler, kan det ændre cellens egenskaber. Strålerne påvirker cellernes arvemateriale, så de enten dør eller deler sig langsommere.

Ioniserende stråling kan bruges til behandling af kræft i form af strålebehandling. Strålingen kan dannes af et røntgenapparat eller af radioaktive stoffer.

Stråledosis måles i Gray (Gy) og er udtryk for den energi, der afsættes i vævet. 1Gy = 1 joule/kg.