Skip navigation

Kaposi sarkom

Kaposis sarkom er en sjælden type kræft, der skyldes Kaposis sarkom-associeret herpesvirus.

Det opstår i celler fra blod- og lymfekar (endotelceller) i huden, lymfeknuder, slimhinden i ​​munden, næse og svælg, men kan også ramme de indre organer og kan starte flere steder i kroppen samtidigt. Ses som lilla farvede læsioner.

Rammer oftere mænd og især mennesker af jødisk, italiensk eller afrikansk afstamning. Det ses også hos mennesker med svagt immunsystem på grund af HIV-infektion eller i forbindelse med en organtransplantation.