Skip navigation

Karcinogen

Et stof eller en proces, som under visse betingelser er kræftfremkaldende.