Skip navigation

Ki67

Ki-67 er et protein, der kun er til stede i celler, der deler sig. Måling af kræftcellers Ki67 i en vævsprøve kan derfor anvendes til at vurdere, hvor aggressivt en kræftknude vokser. En høj Ki-67 værdi tyder på en dårlig prognose, men også på god mulighed for effekt af kemoterapi. Kemoterapi angriber nemlig celler, der deler sig hurtigt.

Ki67 kan ændre sig under et sygdomsforløb. Ki67 kaldes også for proliferationsindeks.