Skip navigation

Knoglemarvsdonor-registeret

Dansk register over personer, der fungere som bloddonorer, og som ønsker at give noget af deres knoglemarv, hvis en patient med samme vævstype får brug for det.

Den mest anvendte metode, til at finde en egnet donor i den konkrete situation, er at undersøge nært beslægtede med henblik på egnethed.

Der er oprettet samarbejde med udenlandske donorkorps, så det er muligt at udveksle knoglemarv på tværs af landegrænser.