Skip navigation

Kølehætte

En slags hjelm fremstillet for at nedsætte risikoen for hårtab hos mennesker ved kemoterapibehandling. Princippet er at nedkøle hovedbunden, så blodcirkulationen til hårrødderne nedsættes. På den måde forsøger man at hindre kemoterapien i at nå hårsækkene i en sådan grad, at det giver hårtab. 

Effekten af kølehættebehandling afhænger af hvilken type og dosis kemoterapi, der anvendes, hårtykkelsen samt af hvor godt man tolererer kulde.

Hvis man bruger kølehætter, medfører det en forlænget behandlingstid, idet kølehætten skal sidde på i cirka en time før og efter behandling. Bivirkningerne ved brug af kølehætten kan være hovedpine, kvalme og svimmelhed.

Kølehætter er ikke et standardtilbud på hospitaler i Danmark, da anvendelse af kølehætter i forbindelse med kemoterapi vil forlænge behandlingstiden med cirka to timer per kølehættebehandling, og dermed nedsætte behandlingskapaciteten på landets onkologiske afdelinger. 

Undersøgelser viser, at kræftpatienter, som har modtaget kølehættebehandling i forbindelse med kemoterapi, på mellemlangt sigt (5-6 år) ikke har øget risiko for metastaser i hårbunden som følge af nedkølingen. Der foreligger sparsomme resultater af risikoen på lang sigt (10-15 år).