Skip navigation

Kromosom

Cellens arvemateriale (dna) er delt op i mindre enheder kaldet kromosomer. Et kromosom indeholder en lang sammenhængende streng af dna, som indeholder mange gener. Vores celler har hver 46 kromosomer, som ved celledelingen bliver kopieret til nye celler.