Skip navigation

Li-Fraumenis syndrom

Li-Fraumenis syndrom er en sjælden, arvelig sygdom, som skyldes ændringer i et gen kaldet TP53.

Familier med Li-Fraumeni har en øget risiko for at udvikle en række kræftsygdomme, som ofte opstår før 30-årsalderen. De hyppigste kræftsygdomme er brystkræft, knogle- og bløddelssarkomer, hjernetumorer, kræft i binyrebarken og leukæmi.