Skip navigation

Malignt mesoteliom

Overfladen af de fleste indre organer er dækket af en hinde af såkaldte mesoteliale celler, f.eks. lungehinden, bughinden, hjertesækken og pungen. Kræft i disse celler kaldes malignt mesoteliom, hvilket er en aggressiv kræftsygdom, som er vanskelig at behandle.

Ses langt hyppigst i lungehinden, hvor indåndede asbestfibre kan medføre lungehindekræft.

Kan også sjældent opstå i bughinden, hvor symptomerne kan være oppustethed, mavesmerter, opkastninger, diarré, træthed, vægttab, feber og væskeophobning. Diagnosen stilles som regel ved undersøgelse af vævsprøver fra bughinden. Udsættelse for asbest menes ofte at være medvirkende årsag. Behandlingen består af operation kaldet cytoreduktiv kirurgi og kemoterapi. Ved begrænset spredning til bughulen, hvor alt synligt tumorvæv kan fjernes kirurgisk, kan man få skylning af bughulen med opvarmet kemoterapi (kaldet HIPEC) efter operationen. Ved opvarmningen øges virkningen af kemoterapien.