Skip navigation

Migration

Latinsk betegnelse for vandring. Anvendes om sygdom, der breder eller flytter sig.