Skip navigation

Personlig medicin

Skræddersyet medicin og personlig medicin er ikke præcist defineret, men de betyder nogenlunde det samme: At lægen ud fra undersøgelser af den enkelte patients kræfttumor finder frem til en individuel behandling.

Skræddersyet behandling bygger på, at kræftceller hos forskellige mennesker med den samme type kræft, kan reagere forskelligt. Der findes utallige forskellige mutationer, der kan være hovedansvarlig for, at man udvikler kræft. Læger kan derfor begynde at opdele de enkelte kræftsygdomme i mange mindre sygdomsenheder ud fra typen af mutation og ikke kun vurderet ud fra kræftcellernes udseende i mikroskopet. I fremtiden vil kræftbehandling formentlig blive tilpasset hver enkelt patient med individuelt skræddersyet behandling afhængig af hvilken specifik mutation, der er skyld i kræften.  

Håbet er, at fremtiden byder på skræddersyet medicin, hvor hver patient bliver testet med en række analyser, og at lægen på den baggrund kan vælge den medicin, der har størst sandsynlighed for at virke. Skræddersyet medicin bruges i dag, men i begrænset omfang.

Både medicin og behandling kan omtales som personlig eller skræddersyet.