Skip navigation

Port-a-kath

Et Port-a-kath er et lille kammer indopereret under huden på forsiden af brystet. Kammeret er forbundet med et kateter, som munder ud i en vene ved hjertet. Systemet anvendes til at give indsprøjtninger gennem huden og via kammeret ind i kateterslangen.

Man kan få anlagt et Port-a-kath, når man skal have længerevarende behandling i blodbanen. Et Port-a-kath kan anvendes i flere måneder og skal blot gennemskylles hver tredje måned med blodfortyndende medicin. Kateteret anlægges og fjernes ambulant i lokalbedøvelse.

Port-a-kath anvendes, hvis man skal have:

  • Taget mange blodprøver
  • Kemoterapi
  • Anden hyppig eller langvarig intravenøs væsketerapi
  • Blodtransfusion
  • Intravenøs ernæring

Eller hvis det er vanskeligt at anlægge et drop i en blodåre.

Et Port-a-kath kan ikke ses uden på kroppen, og da hele systemet sidder under huden, kan man tage bad og passe sine sædvanlige aktiviteter.

Når man har fået anlagt et Port-a-kath, får man udleveret et kort, som man skal bære på sig, hvor der står, at man har fået indopereret et Port-a-kath. Ved rejser kan Port-a-kath forårsage alarm i sikkerhedskontrollens metaldetektor.