Skip navigation

PFAS

Polyflouralkylstoffet PFOA klassificeret som kræftfremkaldende 

Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) har februar 2024 fastslået, at PFOA, som er den mest undersøgte type PFAS, kan give kræft hos mennesker, og at typen PFOS muligvis er kræftfremkaldende for mennesker.

Det er fortsat uafklaret, hvilken betydning det har for den almindelige befolkning i Danmark, som typisk kun udsættes for meget lave niveauer af disse stoffer. Flere og større befolkningsundersøger forventes at kunne bidrage til en nærmere afklaring.

PFAS (persistente polyflouralkylstoffer) er en gruppe kemiske stoffer, men det er især perfluoroctansyre (PFOA) og perfluoroctansulfonsyre (PFOS), som er undersøgt. I Danmark kan arbejdsmiljøeksponering for PSAS opstå ved f.eks. fremstilling af tæpper og regn- og fodtøj, forkromningsprocesser eller kan frigives ved anvendelse af brandskum.

Den generelle befolkning er eksponeret for PFAS via drikkevand og fødevarer, og stofferne kan trods markant faldende eksponering for PFOA og PFOS de seneste par årtier fortsat måles i blod hos næsten alle. 

Der er fundet »begrænset« sammenhæng mellem PFOA-eksponering og risiko for nyrekræft og testikelkræft hos mennesker, og »tilstrækkelig« sammenhæng mellem PFOA-eksponering og kræft i leveren i dyreforsøg. 

PFOS er vurderet til at være muligvis kræftfremkaldende for mennesker. Begge stoffer har samme egenskaber som andre kræftfremkaldende stoffer (f.eks. i form af hæmning af immunsystemet og påvirkning af gener hos mennesker).