Skip navigation

Radioaktiv stråling

Kaldes også ioniserende stråling.

Energirige stråler der kan slå elektroner fra de atomer og molekyler, som de rammer, så der dannes ioner. Når dette sker i molekyler i celler, kan det ændre cellens egenskaber. Strålerne påvirker cellernes arvemateriale, så de enten dør eller deler sig langsommere. Ioniserende stråling kan dannes af et røntgenapparat eller af radioaktive stoffer, som kan bruges til behandling af kræft i form af strålebehandling.