Skip navigation

Radon

En naturligt forekommende radioaktiv luftart, der dannes når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Findes i jorden, hvor indholdet varierer geografisk.

Den væsentligste kilde for mennesker er den luft, der siver ind i husene fra jorden under bygningerne. Radon kan også findes i vand, og byggematerialer kan afgive mindre mængder radon.

Indånding af radon medfører bestråling af lungerne og øger dermed risikoen for lungekræft.