Skip navigation

Trykkammerbehandling (Hyber Bar Oxygenbehandling)

Et trykkammer er en slags dykkerklokke, hvor flere personer kan indånde 100 pct. ren ilt gennem store plastikhætter. I trykkammeret er der et overtryk på 1,5 atmosfære, hvilket svarer til at dykke 15 meter under havets overflade. Under behandlingen kan man både snakke, læse eller høre radio.

HBO-behandling øger transporten af ilt ud i vævet, så blodtilførslen øges og anvendes til behandling af f.eks. stråleskader, kulilteforgiftning, gasgangræn, dykkersyge og kroniske sår.