Skip navigation

Kikkertundersøgelser

Kikkertundersøgelser (endoskopier) kan vise, om der kræft i f.eks. mavesæk, spiserør, tarm, blære, lunger og luftveje. Gennem kikkerten kan lægen tage vævsprøver eller helt fjerne små kræftknuder.