Gå til sygdomsliste

Blodprop i hjernen kan dække over kræft

14-05-2020
Lægerne bør også have kræft i tankerne, når de modtager en patient med hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Ifølge en ny stor undersøgelse har disse patienter nemlig øget risiko for også at have en skjult kræftsygdom.
Apopleksi og kræft

Den nye undersøgelse viser, at kræft forekommer hyppigere hos patienter med apopleksi. Ofte bliver kræften opdaget i forbindelse med de undersøgelser, som patienterne får for at fastslå årsagen til apopleksien. Foto: Colourbox

Anne Julie Tybjerg

Lægerne bør også have kræft i tankerne, når de har en patient med apopleksi, siger Anne Julie Tybjerg, der er forsker i Kræftens Bekæmpelse.

Faktisk har patienter med apopleksi – som er fællesbetegnelsen for hjerneblødning og blodprop i hjernen, 54 pct. større risiko for kræft sammenlignet med andre. Det viser den nye undersøgelse, som er lavet af forskere fra Kræftens Bekæmpelse og Bispebjerg Hospital.

- I undersøgelsen havde næsten hver 25. patient kræft samtidig med deres apopleksi. Det var vel at mærke kræft, som patienterne var uvidende om, og som først blev afsløret efter indlæggelsen, forklarer  Anne Julie Tybjerg, der er forsker i Kræftens Bekæmpelses forskningsafdeling og førsteforfatter på den nye undersøgelse.

- Med andre ord: samtidig med at årsagen til patientens apopleksi blev opbygget, var en kræftsygdom også i gang med at udvikle sig, fortsætter hun.

Læger bør også have kræft i tankerne

Hun fortæller, at mange fik opdaget kræft i forbindelse med de undersøgelser, som de gennemgik, for at fastslå årsagen til apopleksien.

- Men hos halvdelen af patienterne har man først opdaget kræften over en måned efter apopleksien. Det får os til at opfordre lægerne til i højere grad også at have kræft i tankerne, når de har en patient med apopleksi, siger Anne Julie Tybjerg.

Læs mere om kræft og apopleksi:

Skjult kræft øger risiko for hjerneblodpropper og hjerneblødning

Stor undersøgelse

Den nye undersøgelse omfatter 85.000 mennesker i Danmark, der fik apopleksi i perioden 2003-2015. Ved hjælp af Cancerregistret kunne forskerne identificere de patienter, som i forbindelse med indlæggelsen eller i løbet af det følgende år fik diagnosticeret kræft.

Og ved at sammenligne med tilsvarende tal fra baggrundsbefolkningen, kunne forskerne vise, at kræft forekommer hyppigere hos patienter med apopleksi.

De får oftere for eksempel lungekræft, tarmkræft og blærekræft, viser undersøgelsen.

Læs om Kræftens Bekæmpelses forskning i kræft:

Center for Kræftforskning

Apopleksi rammer sjældent yngre mennesker

Anne Julie Tybjerg siger, at lægerne særligt bør være opmærksomme på, om der kan være en skjult kræft, når yngre mennesker på 40-50 år indlægges med apopleksi.

- Apopleksi er sjældent hos de 40-50-årige, derfor bør lægerne være ekstra opmærksomme på, om de kan have en underliggende kræftsygdom, som kan have forbindelse til apopleksi.

Det samme gælder patienter, som har en særlig risiko for både apopleksi og kræft. Ikke mindst er rygning en kendt risikofaktor for både apopleksi og kræft.

Læs mere om rygning og helbred:

Rygning øger risikoen for kræft og andre sygdomme

Rygning kan føre til både apopleksi og kræft

- Vores undersøgelse viste, at der var flere rygere blandt apopleksipatienter end i resten af befolkningen. Og at de apopleksipatienter, der røg, havde næsten 50 pct. større risiko for også at have kræft end de apopleksipatienter, der ikke røg, siger Anne Julie Tybjerg.

- Nogle gange rammer flere tobaksrelaterede sygdomme samtidig. Det er en virkelig hård skæbne for dem, det går ud over. Den viden må yderligere bidrage til, at indsatsen for at komme tobaksrygning til livs bliver skærpet, siger Anne Julie Tybjerg.

Den nye undersøgelse er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Acta Neurologica Scandinavia.

Find resultaterne her: Tybjerg AJ et al.: Prevalence and risk of occult cancer in stroke. Acta Neurologica Scandinavia, 2020 Mar;141(3):204-211. doi: 10.1111/ane.13192. Epub 2019 Nov 23

Apopleksi
  • Apopleksi er en fælles betegnelse for hjerneblødning og blodprop i hjernen. De fleste får en blodprop, i undersøgelsen er det 90 pct., mens de 10 pct. fik en hjerneblødning.
  • Apopleksi rammer årligt ca. 12 000 danskere, fortrinsvis ældre mennesker. Gennemsnitsalderen er 72 år.
  • Kræftsygdom og kræftbehandling er forbundet med højere risiko for apopleksi.
Om undersøgelsen

Forsker i Kræftens Bekæmpelse Anne Julie Tybjerg har lavet undersøgelsen i samarbejde med chefstatistiker, PhD, Klaus Kaae Andersen og overlæge dr. med. Tom Skyhøj Olsen Bispebjerg Hospital og den er netop offentliggjort i tidsskriftet Acta Neurologica Scandinavica.