Gå til sygdomsliste

Brystkræftpatienter får vigtig støtte

17-09-2018
Kræftens Bekæmpelse er sammen med fagfolk fra Rigshospitalet ved at udvikle en ny type hjælp til brystkræftpatienter. De skal have støtte af erfarne sygeplejersker, såkaldte navigatorer, der følger den enkelte patient tæt under hele behandlingsforløbet. Der er gode resultater fra et pilotprojekt, og sygeplejerske-navigation afprøves nu blandt en større gruppe kvinder med brystkræft.

I et nyt projekt skal erfarne sygeplejersker støtte sårbare kvinder under deres behandling for brystkræft. Det fortæller gruppeleder Pernille Envold Bidstrup fra Kræftens Bekæmpelse. Foto: Privat.

Ikke to mennesker er ens, og det er forskelligt, hvad vi synes er svært – både i livet generelt og hvis vi står foran at skulle gennem en kræftbehandling.

Kræftpatienter er i løbet af deres behandling i kontakt med mange forskellige læger og sygeplejersker på forskellige afdelinger og i kommunen. Det kan være overvældende, hvis man samtidigt er psykologisk belastet på grund af chokket over at få en livstruende sygdom, og hvis man får bivirkninger af behandlingen.

Det er et forskningsprojekt, REBECCA-undersøgelsen, nu ved at gøre noget ved. I et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og Rigshospitalet har læger, sygeplejersker og en psykolog udviklet et nyt program for særligt sårbare brystkræftpatienter. Programmet skal ruste dem til at komme bedre gennem deres behandling.

Brystkræftpatienter, der oplever psykisk belastning, kan tumle med store psykologiske, sociale eller eksistentielle problemer. De problemer kan gøre det svært at håndtere kræftsygdommen, dens symptomer og dens behandling.   

Navigator skal støtte sårbare kvinder under deres behandling
I programmet bliver kvinder spurgt til, hvordan de har det både psykisk og fysisk. De bliver både spurgt, før behandlingen indledes, samt flere gange mens den er i gang. De bliver også inviteret til samtaler med en sygeplejerske-navigator. Sygeplejersken tager udgangspunkt i det, den enkelte kvinde har behov for, eksempelvis hvordan de selv kan tage godt hånd om de symptomer, som netop de oplever.

Det forklarer gruppeleder Pernille Bidstrup fra Kræftens Bekæmpelses Center fra Kræftforskning, som koordinerer det nye projekt sammen med Birgitte Mertz fra Rigshospitalets Brystkirurgiske Afdeling:

– Sygeplejerske-navigatoren er patientens livline. Navigatoren kender patienten, ved hvilken behandling hun har været igennem, og hvilke bivirkninger hun har haft indtil nu. Hun er en erfaren sygeplejerske, og kvinderne kan trække på hendes viden om, hvad der er normalt at opleve, og hvad man selv kan gøre. Hun kan henvise videre ved behov for ekstra hjælp eller behandling. Hvis der er behov for det, har sygeplejerske-navigatoren også mulighed for at henvise kvinderne til en samtaler med en psykolog i projektet, siger Pernille Envold Bidstrup.

Forskerne har afprøvet programmet i et pilot lodtrækningsprojekt med 50 kvinder, hvor halvdelen deltog i programmet, og den anden halvdel var igennem den almindelige behandling. Resultaterne herfra var lovende: Kvinderne i programmet oplevede mindre belastning, angst og depression.

Forskerne er derfor gået videre og er nu i gang med et hovedforskningsprojekt, hvor 324 brystkræftpatienter skal deltage. Hvis forskerne genfinder de lovende resultater, er det håbet, at programmet kan blive indført som et standardtilbud til at hjælpe brystkræftpatienter i Danmark bedre igennem deres behandling.

Forskning ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

Hos Kræftens Bekæmpelses Afdeling for Patient- og Pårørendestøtte arbejder man også med støtte til kræftpatienter, der har særligt behov for støtte i kræftforløbet. Den indsats kan du læse mere om her

Bag om forskningen

I den nye lodtrækningsundersøgelse, hvor 324 kvinder med brystkræft kommer til at deltage, sammenligner forskerne den måde kvinder bliver behandlet i dag, med det nye program, hvor patienten tilbydes en række samtaler med en navigator-sygeplejerske. Begge grupper bliver spurgt om en række både psykiske og fysiske symptomer undervejs. Ved at sammenligne de to grupper kan forskerne se, om kvinder, der var med i programmet, opnår højere grad af velbefindende end kvinder, som ikke fik tilbuddet. Projektet startede i august 2017, forventes afsluttet i 2022 og er støttet med 5,3 mio. kr. fra Trygfonden. 

Resultaterne af pilot projektet er udgivet i en videnskabelig artikel som kan læses her

 

Forskerne samarbejder

Forskningsprojektet har titlen ’REBECCA – Forskning i rehabilitering efter brystcancer’ og ledes af gruppeleder Pernille Bidstrup, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, professor Christoffer Johansen fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og Onkologisk Klinik ved Rigshospitalet og Birgitte Mertz, Brystkirurgisk Afdeling på Rigshospitalet. 
Projektet udføres i samarbejde med: Helle Greve og Helle Molter Duriaud projektsygeplejersker, Brystkirurgisk Afdeling, Rigshospitalet. Niels Kroman, professor, overlæge, dr med., Kræftens Bekæmpelse. Michael Anderson, overlæge, dr med., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet. Gosia Tuxen, overlæge, ph.d., Onkologisk Klinik, Herlev Hospital. Jette Vibe Petersen, overlæge, centerchef, Center for Kræft og Sundhed København. Marie Lawætz, psykolog, rådgivningsleder, Kræftrådgivningen i København ved Kræftens Bekæmpelse.