Gå til sygdomsliste

Det er en ommer

18-06-2020
Flertallet i Medicinrådet siger nej til nyt middel mod lungekræft, der kan forlænge livet for en meget belastet gruppe af patienter. Kræftens Bekæmpelse kritiserer beslutningen.
Lunger

Medicinrådet siger nej til nyt middel mod lungekræft, der kan forlænge livet for en meget belastet gruppe af patienter. Foto: Robina Weermeiejer/Unsplash

Medicinrådet har på sit møde i går afvist at godkende midlet atezolizumab i kombination med midlerne carboplatin og etoposid til behandling af småcellet lungekræft.

Begrundelsen var, at kombinationsbehandlingen ”kun” gav patienterne to måneders ekstra levetid og ikke de tre måneder, som Medicinrådet har valgt at sætte som minimum i denne sag.

 Kræftens Bekæmpelse er ligesom de to patientrepræsentanter i Medicinrådet ikke enig i afvisningen.

- Der er tale om en meget belastet patientgruppe, der ikke har nydt godt af nye og bedre behandlingsmuligheder i rigtigt mange år, siger områdechef Linda Aagaard Thomsen, der følger medicinområdet i Kræftens Bekæmpelse.

 - For en gruppe af patienter, der kun har ni eller ti måneder tilbage at leve i, er to måneders længere levetid også værdifuldt, siger Linda Aagaard Thomsen.

 Linda Aagaard Thomsen fremhæver, at når Medicinrådet siger nej til midlet, så siger det også nej til den halvdel af patienterne, der med det nye middel ville få mulighed for at forlænge livet med mere end to måneder. Medicinrådet bruger medianoverlevelsen som målestok. Medianen er det punkt, hvor halvdelen af patienterne lever videre i kortere eller længere tid.

 - Derfor opfordrer vi Medicinrådet til at genoverveje beslutningen, siger Linda Aagaard Thomsen.

Linda Aagaard Thomsen

For en gruppe af patienter, der kun har ni eller ti måneder tilbage at leve i, er to måneders længere levetid også værdifuldt, siger Linda Aagaard Thomsen, områdechef i Kræftens Bekæmpelse

Patientrepræsentanter uenige med flertallet
Medicinrådet beslutning var ikke enstemmig. Patientrepræsentanterne Morten Freil, direktør i Danske Patienter, og Leif Vestergaard Petersen, tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse, stemte for en anbefaling af atezolizumab i kombination med de to andre midler med henvisning til behandlingen i Medicinrådets fagudvalg. De har bedt om, at deres holdning kommer med i referatet.

Patientrepræsentanterne fastslår, at behandlingen giver nye muligheder for en udsat patientgruppe, og at næsten halvdelen af patienterne opnår betydende effekt i overlevelsen. Dertil kommer, at lægemidddelomkostningerne efter deres opfattelse ikke afviger fra omkostninger til andre lægemidler, som Medicinrådet tidligere har anbefalet.

Atezolizumab koster ifølge den officielle pris uden rabat 330.000 kr. pr patient. Det oplyses imidlertid, at der er opnået en fortrolig rabat af væsentlig størrelse. Man regner med at 155 patienter om året kunne have fået gavn af behandlingen. 

Det første middel af sin art
Det Europæiske Lægemiddelagentur har godkendt anvendelse af atezolizumab fra Roche i kombination med carboplatin og etoposid til behandling af udvidet småcellet lungekræft.

 Det er det første middel af sin art. Det virker ved at blokere et protein, der forhindrer immunsystemet i at fungere ordentligt. Atezolizumab sætter på denne måde patientens eget immunsystem i stand til at finde og dræbe kræftceller.

 Standardbehandlingen af udvidet småcellet lungekræft i Danmark er carboplatin og etoposid alene. Omkring 50-85 pct. af patienter med denne sygdom har gavn af denne behandling.

 Småcellet lungekræft er en alvorlig form for lungekræft, der rammer cirka 13 pct. af patienterne med lungekræft. Den spreder sig hurtigt. Og patienterne har ofte svære luftsvejssymptomer, såsom hoste og åndenød, samt brystsmerter fra tumorer i brystområdet. Målet med behandling af disse patienter er forlængelse af deres levetid og lindring af deres symptomer.

Læs mere om småcellet lungekræft:

Behandling af småcellet lungekræft

Læs om Medicinrådets afgørelse:

Atezolizumab (Tecentriq) i kombination med carboplatin og etoposid