Gå til sygdomsliste

Det går pengene til fra Knæk Cancer 2019

17-10-2019
Når vi står sammen og indsamler penge til Knæk Cancer, er vi alle sammen med til at bekæmpe kræft. De penge, som bliver indsamlet i år, går til 10 temaer indenfor forskning, patientstøtte og forebyggelse.

Kræftens Bekæmpelse har udpeget 10 indsatsområder, som får støtte fra Knæk Cancer-indsamlingen 2019. Projekterne er opgjort i prioriteret rækkefølge, og det er derfor ikke sikkert, at alle projekter ender med støtte. Det afhænger af det endelige indsamlingsbeløb.

Se hvad pengene fra Knæk Cancer-indsamlingerne går til:

Det går pengene til

1.      Børnecancerfonden

Hvert år får cirka 200 børn under 19 år en kræftdiagnose. Langt de fleste overlever, men mange af dem med varige skader efter den intensive behandling. Derfor får Børnecancerfonden støtte til deres arbejde for, at flest mulige børn kan overleve en kræftdiagnose og få et godt liv.

2.      Forskningscenter for behandling vejledt af kræft-DNA i blodet

Målinger af kræft-DNA i blodet er et meget lovende forskningsområde, og Kræftens Bekæmpelse vil med penge fra Knæk Cancer-indsamlingen støtte et nationalt forskningscenter, der kan bidrage med forskningsresultater på højt niveau, og som samarbejder med alle relevante kræftforskere og -læger i Danmark inden for området. Målet er at udvikle og indføre metoder, hvor vi både kan stille diagnoser og afgøre den rette behandling og opfølgning ved hjælp af blodprøver, der måler kræft-DNA i blodet.

3.     Ældre og kræft

Næsten halvdelen af kræftpatienterne er over 70 år, og det tal vil stige i de kommende år. Ældre er ofte mere svækkede og lider af andre sygdomme og reagerer anderledes på kræftbehandling end yngre kræftpatienter. Derfor afsætter vi penge til at undersøge, hvordan behandlingen af ældre kræftpatienter forbedres, og hvordan sundhedsvæsenet kan tage sig bedre af de ældre patienter.

4.      Multisyge og kræft

Mange kræftpatienter har også andre sygdomme, når de får kræft. Det kan f.eks. være hjertekarsygdomme, diabetes og KOL. Det gør kræftbehandlingen vanskeligere – både i forhold til at stille diagnosen, selve behandlingen og forløbet efter behandlingen med senfølger m.v. Vi har brug for viden om, hvordan man bedst behandler disse patienter, og den risiko der er, når patienten får flere slags medicin på samme tid.

5.      Unge forskere

Der er unge danske kræftforskere, der har et stort potentiale som fremtidens forskningsledere. Derfor vil Kræftens Bekæmpelse bruge nogle af pengene fra Knæk Cancer på at støtte unge kræftforskere. De får dermed mulighed for at opbygge en forskningsgruppe inden for blandt andet eksperimentel og klinisk kræftbehandling.

6.      Personlig forebyggelse

Vi ved, at miljø og livsstil har stor betydning for vores sundhed. Og den rivende udvikling inden for genetik har givet en bedre forståelse af, hvilke grundlæggende mekanismer der ligger til grund for, hvordan miljø og livsstil påvirker sundheden. Denne pulje skal bruges til forskningsprojekter, som kan vise vej til en mere individuelt tilpasset forebyggelse, der bygger på viden om menneskers genetiske risiko for kræft - og det komplekse samspil mellem gener, livsstil og miljøpåvirkninger.

7. Personlig behandling

Danmark har nogle af verdens bedste sundhedsdata og en stærk og god forskningstradition. Data bør bruges til at gøre behandlingen mere individuel, så den enkelte patient får den behandling, der netop virker hos ham eller hende. Derfor skal nogle af pengene fra Knæk Cancer brugs til forskningsprojekter, der udvikler mere individuelle behandlingstilbud.

8. Behandlingsresultater set fra patienternes side

Kræftens Bekæmpelse og andre har vist gode resultater med patientrapporterede oplysninger (PRO), der handler om, at patienter svarer på spørgsmål om deres helbred via spørgeskemaer, som de udfylder på tablet eller computer. Nu skal arbejdet indarbejdes i den daglige rutine, så patienternes svar bruges både til at justere behandlingen af den enkelte patient samt til rådgivning af andre patienter og forbedring af kræftbehandlingen.

9. HPV-vaccine til både drenge og piger

I 2017 lancerede Kræftens Bekæmpelse i et partnerskab med Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen informationsindsatsen ’Stop HPV – stop livmoderhalskræft’. Siden er den offentlige debat om HPV-vaccination blevet mere nuanceret og positiv, og flere piger bliver HPV-vaccineret. Fra i år er HPV-vaccination også blevet gratis for drenge, fordi den forebygger penis-, anal- og mundsvælgkræft. Med penge fra Knæk Cancer skal Stop HPV-kampagnen videreudvikles og målrettes både piger, drenge og deres forældre.

10.      Forskningscenter for børnekræft

En femtedel af alle dødsfald hos børn over et år skyldes kræft. De fleste af de børn, som bliver helbredt, er plaget af fysiske og psykiske senfølger efter kræftforløbet. Vi vil oprette et nationalt forskningscenter, der skal forbedre overlevelsen for kræftramte børn markant, reducere bivirkningerne af behandlingen og forbedre børnenes livskvalitet.

Det går pengene til

På detgaarpengenetil.dk kan du læse mere om de projekter, som kan gå i gang, hvis der bliver samlet tilstrækkeligt med penge ind. Du kan også læse mere om de 278 vigtige projekter, som allerede er i gang med penge fra de tidligere års Knæk Cancer-indsamlinger.

Se hvad pengene fra Knæk Cancer-indsamlingerne går til:

Det går pengene til

Sådan bliver projekterne udvalgt
  • Det er faglige udvalg med eksperter fra relevante fagområder, der vurderer og udpeger de forskningsprojekter, der får støtte fra Knæk Cancer.
  • De to forskningscentre er udvalgt af både et internationalt og et nationalt bedømmelsesudvalg.