Gå til sygdomsliste

Det går pengene til fra Knæk Cancer 2020

24-09-2020
Når vi står sammen og indsamler penge til Knæk Cancer år efter år, er vi alle sammen med til at bekæmpe kræft. Og det nytter. De penge, som bliver indsamlet i år, går til 15 temaer indenfor forskning, patientstøtte og forebyggelse.

Kræftens Bekæmpelse har udpeget 15 indsatsområder, som får støtte fra Knæk Cancer-indsamlingen 2020. Projekterne er opgjort i prioriteret rækkefølge, og det er derfor ikke sikkert, at alle projekter ender med støtte. Det afhænger af det endelige indsamlingsbeløb.

Se hvad pengene fra Knæk Cancer-indsamlingerne går til:

Det går pengene til

1. Børnecancerfonden
Hvert år får cirka 200 børn under 19 år konstateret kræft. Langt de fleste overlever, men mange af dem har varige skader efter den intensive behandling. Derfor støtter vi Børnecancerfonden i deres arbejde med at forske i diagnostik og behandling, samt at støtte de familier og børn der rammes.

2. Dansk Forskningscenter
Siden 2016 er der med Knæk Cancer midler etableret 10 forskningscentre, der alle sætter fokus på specifikke problematikker, inden for kræftområdet. I år er målet at etablere endnu et.
I mere end 10 år har der ikke været gennembrud inden for behandlingen af hjernetumorer. Derfor vil vi nu etablere et nationalt klinisk forskningscenter, der udvikler nye, målrettede behandlinger. Vi vil forbedre både diagnostik, operation og strålebehandling, og hjernetumorpatienter fra hele landet vil blive inddraget. Målet er at forbedre overlevelsen og livskvaliteten for alle fremtidige patienter.

3. Tidlig diagnose
Jo tidligere en kræftdiagnose bliver stillet, desto større er sandsynligheden for at man kan blive helbredt. Det kan betyde en mere skånsom behandling og dermed færre eller ingen senfølger. Vi skal derfor blive klogere på, hvordan vi får borgere til at henvende sig tidligt til lægen ved mistanke om kræft, hvordan undersøgelsesmetoderne hos de praktiserende læger kan blive mere effektive, og hvordan processen for at stille en kræftdiagnose på hospitalerne kan blive mere bedre.

4. Unge talentfulde forskere
Vi er så heldige at have flere unge kræftforskere her i landet, der har et stort potentiale for at blive fremtidens forskningsledere. Derfor støtter Knæk Cancer unge og lovende forskere, som dermed får mulighed for at etablere deres egen forskningsgruppe, inden for blandt andet eksperimentel og klinisk kræftbehandling.

5. Modstandsdygtige kræftceller 
Mange kræftpatienter oplever, at deres behandling, på et tidspunkt, holder op med at virke. Det er faktisk årsag til flest dødsfald blandt kræftpatienter. Selvom man allerede kender en del af årsagerne til hvorfor kræftcellerne bliver modstandsdygtige overfor behandlingen, så er der brug for meget mere viden på området. Derfor vil Kræftens Bekæmpelse bruge nogle af pengene fra Knæk Cancer på at støtte projekter, så vi kan finde nye måder at undgå at kræftcellerne bliver modstandsdygtige.

6. Mindre ulighed
Ikke alle patienter får gavn af de fremskridt, der findes inden for forebyggelse og behandling af kræft. Kræftens Bekæmpelse vil derfor sætte fokus på ulighed i kræft. bl.a. tidlig diagnose, da det har stor betydning for uligheden samt for kræfttyper, som i dag har en dårlig prognose. Andre ambitioner er at mindske risikofaktorer som rygning og overvægt samt at øge opmærksomheden på alene-boende, alvorligt syge patienter og særligt sårbare patienter. Indsatsen skal også mindske den geografiske ulighed i kræft og etablere vigtige alliancer med relevante aktører i og uden for sundhedsvæsenet.

7. Tværfaglig forskning
Vi ved i dag, at rehabilitering og palliation med fordel kan starte tidligt i patientens forløb, og at de to indsatser også kan understøtte hinanden. Der er derfor behov for mere viden om, hvordan vi sikrer tværfagligt samarbejde og sammentænker rehabilitering, palliative indsatser og pleje.

8. Røgfri fremtid
Hver dag begynder 40 børn eller unge at ryge - de fleste af dem faktisk, mens de er mindreårige. Undersøgelser viser, at jo tidligere man begynder at ryge, jo større er risikoen for, at man bliver afhængig. Samtidig ved vi, at rygning årligt fører til 5.000 kræftrelaterede dødsfald. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat arbejder for, at ingen børn og unge begynder at ryge i 2030, og samtidig forsøger at mindske antallet af voksne, der ryger til under 5 pct. Derfor får indsatsen Røgfri Fremtid midler til at fortsætte deres arbejde.

9. Videreudvikling af navigator-støtte til socialt sårbare kræftpatienter
Socialt sårbare kræftpatienter føler sig dårligt stillet i forhold til mødet med sundhedsvæsenet. De får i nogle tilfælde mindre behandling og henvises sjældnere til rehabilitering end andre patienter. Navigator-tilbuddet tilbyder socialt sårbare kræftpatienter en frivillig, såkaldt navigator, til at hjælpe med at finde vej gennem sundhedsvæsenet samt give praktisk og psykisk støtte – bl.a. ved at deltage i behandlingen eller ved lægesamtaler. Kræftens Bekæmpelse vil gerne videreudvikle tilbuddet ved eksempelvis at styrke samarbejdet med andre patientforeninger og kommunale og regionale aktører.  

10. Kræftpatienter med psykiatriske diagnoser
Psykiatriske patienter med en kræftdiagnose er en særlig sårbar patientgruppe der desværre har en dårligere overlevelse end andre kræftpatienter. Derfor er der behov for et øget fokus på denne gruppe såvel som deres pårørende. Især i forhold til samspillet mellem de dele af sundhedsvæsenet og de sociale myndigheder, som patienterne møder i deres sygdomsforløb.

11. Kliniske forsøg
Klinisk forskning – altså forskning, hvor patienter afprøver nye behandlinger – er en af de vigtigste veje til at sikre fremskridt inden for behandlingen af sygdomme som kræft. Derfor er det vigtigt, at så mange kræftpatienter som muligt får tilbuddet om at deltage i kliniske forsøg. Kræftens Bekæmpelse vil med midler fra Knæk Cancer derfor - igennem en større indsats - oplyse patienter om deres muligheder og rettigheder for at deltage i kliniske forsøg.

12. Sundere alkoholkultur blandt unge
Alkohol er kræftfremkaldende og risikoen for kræft stiger med mængden af alkohol, der indtages. Med danske unges triste europarekord i fuldskab er der brug for en sundere alkoholkultur – især blandt danske unge. Partnerskabsprojektet ’Fuld af liv’ skal derfor fortsat arbejde med at skabe netværk og alliancer, der sikrer dialog med unge, forældre og relevante aktører om, hvordan vi sammen skaber en sundere alkoholkultur i Danmark.

13. Forskning i sjældne kræftsygdomme
Kræft er ikke bare én sygdom, men omkring 200 forskellige diagnoser – og nogle af dem rammer kun ganske få mennesker hvert år. Det betyder ofte, at der er begrænset viden om sygdommen, men også at behandlingsmulighederne er få. Derfor vil Kræftens Bekæmpelse med midler fra Knæk Cancer sikre, at der kommer mere viden om diagnose, behandling, senfølger og patientperspektiver, når det gælder disse sjældne kræftformer.

14. HPV relateret kræft i Danmark
Danmark startede HPV-vaccination af piger i 2009 og i 2019 af drenge. I starten vaccinerede man for at mindske risikoen for livmoderhalskræft, men HPV kan også være årsag til andre kræftformer. Heriblandt kræft i skeden, i kvinders ydre kønsorganer, anal kræft og formentlig også kræftsygdomme som mundsvælgkræft, peniskræft, spiserørskræft, lunge- og hudkræft. Kendskabet til de øvrige HPV-relaterede kræftsygdomme er endnu begrænset, og derfor er der stort behov for mere viden.

15. Sygt ung – fortællerkorps på tværs af diagnoser
16 pct. af alle danske unge får en alvorlig eller kronisk sygdom. De går med mange af de samme tanker og bekymringer om fremtiden. I samarbejde med andre organisationer, som arbejder for sygdomsramte unge, skal Ung Kræfts Fortællerkorps udvides, så de unge bliver bedre til at fortælle deres historier. Der er nemlig et stort behov for at udbrede viden om det at være ung og syg, så færre unge i fremtiden føler sig alene med deres sygdom, men også så deres omgivelser – vennerne, uddannelsesstedet eller arbejdspladsen – bliver klædt på til at tage de rette hensyn til dem. Dét, vil Kræftens Bekæmpelse støtte med midler fra Knæk Cancer

Det går pengene til

På detgaarpengenetil.dk kan du læse mere om de projekter, som kan gå i gang, hvis der bliver samlet tilstrækkeligt med penge ind. Du kan også læse mere om de 312 vigtige projekter, som allerede er i gang med penge fra de tidligere års Knæk Cancer-indsamlinger. 

Se hvad pengene fra Knæk Cancer-indsamlingerne går til:

Det går pengene til