Gå til sygdomsliste

Flere danskere under 50 år rammes af tarmkræft

17-05-2019
Risikoen for at få tyk- og endetarmskræft stiger i Danmark, specielt i gruppen af yngre under 50 år. Det viser en ny stor international undersøgelse. En vigtig årsag kan være ændringer i vores livsstil.

Den nye undersøgelse viser, at risikoen for tarmkræft er stigende, også for yngre danskere under 50 år. Foto: Colourbox

...selv om det er relativt små tal, er det jo den forkerte vej

Seniorstatistiker i Kræftens Bekæmpelse, Gerda Engholm, om den nye undersøgelse.

Udviklingen i tyktarmskræft går den forkerte vej herhjemme. Det viser en ny, stor undersøgelse blandt næsten 14.000 danskere med tyktarmskræft i perioden 2008-2012. Også flere unge får kræftsygdommen. 

- I perioden 2003-2012 er der sket en årlig stigning på 3,1 pct. i risikoen for nye tilfælde af tyktarmskræft blandt de 0-49 årige danskere. I den aldersklasse var der 548 danskere i 2008-2012, så selv om det er relativt små tal, er det jo den forkerte vej, siger seniorstatistiker i Kræftens Bekæmpelse, Gerda Engholm, som har bidraget til undersøgelsen. Hun peger på, at undersøgelsen viser en endnu højere stigning blandt de 20-29 årige. 

Det er Gitte Laub Hansen, der er ekspert i forebyggelse og projektchef i Kræftens Bekæmpelse, enig i: 

–Udviklingen i de 20-29 åriges livsstil går i den forkerte retning, hvad angår kostvaner, fysisk aktivitet, rygning og alkoholforbrug. Vi ved nemlig, at årsagen til, at flere får tyk- og endetarmskræft sandsynligvis skal findes blandt disse faktorer, siger Gitte Laub Hansen, som fremhæver forebyggelse som vejen til at nå de unge og give dem redskaber til en sundere livsstil. 

Livsstil vigtig årsag til kræftrisiko
Selv om undersøgelsen ikke kan give et svar på, hvad årsagen til det stigende antal tyk- og endetarmskræfttilfælde blandt de unge er, kender man allerede en række livsstilsfaktorer, som øger risikoen: Forarbejdet kød som pølser, bacon og kødpålæg, et højt indtag af kød fra køer, svin og får, rygning, alkohol, mangel på fysisk aktivitet og for lidt kostfibre og fuldkorn i kosten, mens overvægt imidlertid har en særlig stor betydning. 

– Ser vi på unge voksnes livsstil, så adskiller den sig fra resten af befolkningen for eksempel ved at en større andel af dem sidder ned mere end otte timer en almindelig hverdag, de drikker mere alkohol og især unge mænd spiser meget kød, siger Gitte Laub Hansen 

Stigning blandt danskere over 50 år
Den nye undersøgelse er baseret på data fra over 400.000 patienter med tyk- og endetarmskræft. Tallene stammer fra syv høj-indkomstlande: Australien, Canada, Danmark, Irland, New Zealand, Norge og Storbritannien. 

Også blandt de andre lande i undersøgelsen er der en stigning i tyk- og endetarmskræft blandt personer under 50 år. 

Men ser man på indbyggere over 50 år, er risikoen for tyk- og endetarmskræft enten aftagende eller stagneret for alle landene på nær Danmark, Storbritannien og Norge. 

– Flere af de andre lande i undersøgelsen indførte tilbud om screening for mange år siden og det kan være årsagen til faldet i disse lande. Derimod har Danmark først startet screening for tyk- og endetarmskræft i 2014 for aldrene 50-74 år og Norge har ikke et befolkningstilbud men kun pilotprojekter. Derfor vil der formentlig gå nogle år, inden vi ser effekten af den danske screeningsindsats, siger Gerda Engholm. 

Om tarmkræft

Resultaterne er offentliggjort her: Araghi M et al.: Generational shifts in colorectal cancer incidence in seven high-income countries: the younger at increased risk. Lancet Gastroenterology and Hepatology. Published online May 16, 2019.

Flere overlever

Selv om risikoen for tyk- og endetarmskræft er stigende, er den gode nyhed, at der også er flere, der overlever. Danmark har i mange år haltet efter de andre nordiske lande i overlevelse efter tyk- og endetarmskræft, men i dag ligger vi nogenlunde på linje. Den forbedring mener man, blandt andet skyldes indførslen af kræftpakker og screeningen fra 2014. Omkring 86 pct. af både mænd og kvinder i Danmark har overlevet deres kræftsygdom et år, efter at de fik diagnosen tyk- eller endetarmskræft, og efter fem år er tallet 64 pct. for mænd og 67 pct. for kvinder.

Bag om undersøgelsen

De danske tal i undersøgelsen er baseret på data for perioden 1995-2012. Den årlige stigning i forekomsten af tyktarmkræft i den seneste 10-års periode var på 1.2 pct men 3.1 pct for de 0-49 årige.