Gå til sygdomsliste

Flere overlever kræft: 'Livet skal også være godt efter sygdommen'

20-03-2019
Risikoen for at dø af kræft er mindre end for fem år siden, viser nyt studie, der ser på kræftudviklingen i Europa. Også herhjemme går det den rigtige vej. – Kræft er blevet en sygdom, man i højere grad overlever og lever med. Derfor er det så vigtigt at styrke efterbehandlingen og rehabiliteringen, siger formand i Kræftens Bekæmpelse Helen Bernt Andersen.

Kræft rammer flere millioner europæere om året. Heldigvis har bedre behandlingsmetoder og forskningsgennembrud været med til at sikre, at risikoen for at dø af sygdommen er faldende. Foto: Colourbox

Hvor kræft tidligere var en sygdom, man meget ofte døde af, er det blevet en sygdom, flere og flere overlever. Ifølge et nyt studie har antallet af kræftdødsfald været faldende i EU de sidste fem år. Studiet er offentliggjort i det lægevidenskabelige tidsskrift Annals of Oncology i denne uge og er blevet omtalt mange steder.

- Det nye studie bekræfter en positiv udvikling, som vi har set over de seneste mange år. I såvel Danmark som resten af EU er der et fald i kræftdødeligheden. Der er et fald inden for stort set alle kræftformer, og det gælder både mænd og kvinder over tid, siger formand i Kræftens Bekæmpelse Helen Bernt Andersen.

Ifølge det nye studie er risikoen for at dø af kræft faldet med cirka seks pct. for mænd og 3,6 pct. for kvinder over de sidste fem år.

Helen Bernt Andersen fremhæver indførelsen af kræftpakkerne samt nye og bedre behandlingsmetoder som væsentlige årsager til, at kræftoverlevelsen er steget herhjemme. Foto: Tomas Bertelsen

Flere lever med senfølger

Den positive udvikling skyldes ikke mindst fremskridt inden for forskning, forebyggelse og behandling. Og den betyder, at der er et stigende antal mennesker, som lever med kræft eller efter kræft.

Ifølge de nyeste tal fra Danmark er der herhjemme over 300.000 mennesker, som lever med – eller efter - en kræftdiagnose. Det kan give særlige udfordringer, fordi både sygdommen og den skrappe behandling, man får, sætter varige spor:

- Selvom flere overlever, kan mange ikke helt lægge deres kræftforløb bag sig, når behandlingen er slut. De har problemer som smerter, træthed eller depression. Der er derfor stadig brug for mere forskning i, hvordan man kan mindske og afhjælpe senfølger, siger Helen Bernt Andersen.

Læs mere om de følger, man kan have af kræft og kræftbehandling:

Bivirkninger og senfølger 

I det nye EU-studie hæfter forskerne sig især ved et fald i dødelighed for brystkræft. Samme udvikling inden for brystkræft ses i Danmark ifølge de nyeste tal på området.

Forskerne bag EU-studiet hæfter sig også ved, at dødeligheden for lungekræft blandt kvinder i Europa ikke er faldende. Det ser anderledes ud herhjemme, hvor dødeligheden blandt kvinder er svagt faldende. Det skyldes, at danske kvinder har røget meget tilbage i tiden men nu ryger mindre, og at vi nu så småt ser, at kurven vender. Den samme tendens er endnu ikke slået igennem i EU.

1,4 millioner dødsfald i år

Det er vigtigt at holde fast i, at kræft stadig er en alvorlig sygdom, som kræver mange menneskeliv. Det samlede antal kræftdødsfald i EU ventes i år til at lande på 1,4 millioner. Det er totalt set en stigning, men den skal ses i lyset af, at der kommer flere og flere ældre.

- Kræft er en folkesygdom, som de fleste af os vil mærke på tætteste hold på et tidspunkt i livet. Hver tredje dansker bliver ramt af kræft, og endnu flere oplever at være pårørende, ven eller kollega til en kræftsyg. Derfor er det så vigtigt at støtte op om kræftsagen, siger Helen Bernt Andersen.

7. april holder Kræftens Bekæmpelse Landsindsamling. Pengene går til forskning, forebyggelse og patientstøtte. Klik her, hvis du vil samle ind: 

Bliv indsamler 

 

Fakta om det nye studie

Det nye studie er baseret på tal for EU samlet i perioden 1970-2014 (28 medlemslande, hvor Danmark således er med), samt tal fra de seks største lande enkeltvis (Tyskland, Frankrig, Italien, Polen, Spanien og Storbritannien.)

Du kan læse Annal of Oncologys artikel om studiet her (på engelsk):

European cancer mortality predictions for the year 2019 with focus on breast cancer