Gå til sygdomsliste

Forskning for mere viden om tarmkræftscreening

22-06-2020
Hvor længe der skal gå, fra en kikkertundersøgelse har afkræftet mistanken om tarmkræft, til man igen inviteres til at deltage i det nationale screeningsprogram for tarmkræft eller tilbydes ny kikkertundersøgelse? Det mangler man i dag reelt viden om, men nu vil et forskningsprojekt finde svaret. Arbejdet er støttet af Kræftens Bekæmpelse.
Kvinde til samtale med læge

Ny forskning støttet af Kræftens Bekæmpelse, vil skabe mere viden om undersøgelser for tarmkræft. Foto: Colourbox

Alle danskere i alderen 50-74 år får i dag tilbud om at deltage i regelmæssig screening for tarmkræft. Her afleverer man en afføringsprøve, og hvis det viser sig, at den indeholder spor af blod, bliver man indkaldt til nærmere undersøgelse – typisk en kikkertundersøgelse. Det sker årligt for omkring 20.000 danskere. 

Heldigvis viser den grundigere undersøgelse ofte, at der ikke er tale om kræft, men spørgsmålet er så, hvor længe der skal gå, inden man igen skal aflevere en afføringsprøve eller tilbydes en ny kikkertundersøgelse. Går der for længe, risikerer man at overse forstadier til kræft, og går der for kort tid, risikerer deltagerne at skulle igennem unødvendigt mange undersøgelser. 

– I dag er der forskel på, hvor længe man skal vente efter en kikkertundersøgelse der ikke viste kræft, før man igen inviteres til at deltage i screeningsprogrammet eller får tilbuddet om en kikkertundersøgelse. I dag får man tilbuddet igen efter et, tre eller otte år. Dette system er imidlertid baseret på sparsom videnskabelig viden, og derfor er der forskel på retningslinjerne i de forskellige europæiske lande, siger Sisse Helle Njor. Hun er lektor ved Randers Regionshospital og starter nu et forskningsprojekt, som skal give et svar på hvad der er det bedste valg. 

I dag: Sparsom viden
Den nye undersøgelse skal baseres på data fra de danskere, der indtil nu har deltaget i tarmkræftscreeningen. Her vil forskerne undersøge, om de nuværende perioder er optimale: 

– Hvis vi eksempelvis finder, at ingen eller meget få af dem, der tilbydes kikkertundersøgelse efter et eller tre år, har udviklet tarmkræft, tyder det på, at perioden måske godt kunne være længere, inden de atter skal tilbydes en kikkertundersøgelse. Omvendt, hvis der blandt dem, der har ventet otte år på en ny invitation til screening, er mange, som får stillet diagnosen tarmkræft, tyder det på, at den periode er for lang, og at de skal indkaldes til screening hurtigere, siger Sisse Helle Njor. 

Viden fra det nye forskningsprojekt vil altså komme patienterne direkte til gavn og være med til at sikre det bedst mulige tilbud – uanset om det bekræfter de nuværende inddelinger, eller viser, at de bør revideres. Forskerne forventer at have resultater klar inden for de næste tre år.

Om tarmkræft

Om screening for tarmkræft

 

Kræftens Bekæmpelse støtter forskningen

Lektor, cand.scient., ph.d. Sisse Helle Njor, Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers har modtaget 657.800 kr. til projektet ’TIMING - Rettidig opfølgning i tarmkræftscreening’.

For Kræftens Bekæmpelse er forskning en kernesag, og 60 pct. af de penge danskerne giver til foreningen, går til forskning. Kræftens Bekæmpelse driver både sit eget forskningscenter på Østerbro i København, og støtter derudover hvert år forskning landet over, med omkring 200 mio. kr.

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg
  • Hovedopgaven for Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) er at forestå fordelingen af midler til forskning inden for det læge- og naturvidenskabelige område.

  • KBVU består af 15 medlemmer, der er aktive erfarne forskere med indsigt i kræftområdet, samt to patientrepræsentanter.

  • Medlemmerne er valgt af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse.
    Forskere ansat i Kræftens Bekæmpelse har ikke fortrinsret i forhold til at få penge fra KBVU. De søger på lige fod med andre forskere.

  • Uddelingen er mulig på grund af de penge, som danskerne hvert år donerer til Kræftens Bekæmpelse.
    Læs mere om Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg:

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU)