Gå til sygdomsliste

Forskning giver håb om ny behandling mod spredt tarmkræft

31-01-2020
En ny kombination af lægemidler kan forlænge livet for patienter med tyk- og endetarmskræft, der har spredt sig, og hvor lægerne ikke har flere tilbud om behandling. Det viser ny forskning, som netop er offentliggjort i det førende videnskabelige tidsskrift Lancet Oncology.

Forskere kombinerer to lægemidler for at finde nye behandlinger til patienter med tyk- og endetarmskræft, der har spredt sig. Foto: Colourbox

Der er forsigtig optimisme at spore hos forskerne bag den nye undersøgelse, hvor de har afprøvet en kombination af de to lægemidler, bevacizumab og trifluridin/tipiracil (TAS-102). Behandlingen er givet til 93 patienter, som allerede har fået de standardbehandlinger, der er tilgængelige i dag, og hvor lægerne dermed kun kan tilbyde forsøgsbehandling. 

– For patienter i denne situation er det vigtigste, at behandlingen forlænger livet så meget som muligt og samtidig, at de har en god livskvalitet og ikke får for alvorlige bivirkninger, siger overlæge Camilla Qvortrup fra Rigshospitalet. Hun har sammen med en række kolleger landet over deltaget i den nye undersøgelse, hvor professor Per Pfeiffer fra Odense Universitetshospital har været hovedansvarlig. 

Og begge de krav lever den nye behandling ifølge undersøgelsen op til. Patienterne levede i gennemsnit fire måneder længere, hvis de fik kombinationsbehandlingen, end hvad der er gennemsnittet for patienter, der ikke får behandling, sådan som det er tilfældet for mange i dag. Den hyppigste bivirkning var nedsat antal hvide blodlegemer – neutropeni, og det kan give risiko for infektioner men det var ikke tilfældet i studiet. 

Fremskridt sker små trin ad gangen
Midlet trifluridin/tipiracil er i dag ikke godkendt som standardbehandling i Danmark, og kombinationsbehandlingen er derfor som udgangspunkt ikke tilgængelig for patienterne. I enkelte tilfælde kan patienter dog få behandling med medicinen efter individuel godkendelse. 

Forskerne understreger da også, at det nye studie kun er afprøvet på relativt få patienter. Men resultaterne bakkes op af tidligere undersøgelser, hvor forskere har undersøgt effekten af midlerne hver for sig samt af forsøg i laboratoriet. 

– Fire måneders længere levetid lyder måske ikke af meget, men inden for kræftbehandling er det de små fremskridt, der til sammen giver en bedre overlevelse. Gennem årene har vi set, hvordan levetiden for patienter med tyk- og endetarmskræft, der har spredt sig, gradvist er forøget. For år tilbage levede patienterne i gennemsnit et halvt år, og i dag er det flere år, siger professor Per Pfeiffer. 

Derfor håber både han og Camilla Qvortrup, at de nye resultater kan bane vejen for en ny behandling til patienter med spredt tyk- og endetarmskræft.

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du læse mere om tyktarmskræft

Forskningen fortsætter

Holdet bag det nye studie fortsætter undersøgelserne af effekten ved at kombinere bevcizumab og trifluidin/tipiracil. I nye studier ser de blandt andet på, om man ved at undersøge patienterne tidlig kan forudsige, hos hvem behandlingen vil forlænge livet, og hvem der ikke vil have gavn af den, men blot risikerer bivirkningerne.

Forskerne samarbejder

Den nye undersøgelse er blevet til i et samarbejde mellem en række hospitaler i Danmark: Odense Universitetshospital (professor Per Pfeiffer, hovedansvarlig for hele forsøget), Rigshospitalet (overlæge Camilla Qvortrup), Aalborg Universitetshospital (overlæge Mette Yilmaz) og Sønderborg Sygehus (Daniela Zitnjak).