Gå til sygdomsliste

Forskning skal give viden om bedste behandling af sjælden kræftform

13-08-2019
Kræft i de ydre kønsorganer – vulvacancer – er en sjælden kræftform. Men sygdommen er i stigning, især hos yngre kvinder. Gennem et nyt forskningsprojekt, der bliver det største nogensinde indenfor vulvacancer, håber forskere fra Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet at hjælpe kvinder til bedre overlevelse og færre senfølger.

Et landsdækkende forskningssamarbejde skal give mere viden om kræft i de ydre kvindelige kønsorganer. Det kan måske føre til mere effektive og skånsomme behandlinger der giver bedre overlevelse og færre senfølger. Foto: Colourbox

Det er professor Susanne Krüger Kjær fra Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet den leder den nye undersøgelse. Foto: Kræftens Bekæmpelse

Hvert år rammes omkring 120 danske kvinder af vulvacancer. Sygdommen kan opstå på to forskellige måder. Enten som følge af en infektion med virusset HPV, som også er årsag til blandt andet livmoderhalskræft og nogle typer af hoved- halskræft. Eller på grund af andre årsager som eksempelvis hudsygdommen lichen sclerosus. 

Viden, om hvorfor sygdommen opstår, kan være et vigtigt værktøj til at vælge den bedste behandling. Det mener en forskergruppe fra Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet. Sammen indleder de nu et nyt forskningsprojekt, der skal se på, om to faktorer i kræftknuden kan forudsige kvindernes chancer for at overleve sygdommen. 

Den ene faktor er måling af mængden af et bestemt protein, p16, som spiller en vigtig rolle i at regulere cellernes deling. Den anden er hvorvidt kræften er opstået på grund af en infektion med HPV eller ej. 

– Vi håber, at vores forskningsprojekt kan blive til gavn for hver enkelt kvinde. Ved at få viden, der kan vise vejen til en mere effektiv og skånsom behandling, håber vi at øge chancerne for, at man overlever sygdommen. Samtidig kan vi forhåbentlig mindske de senfølger, som kvinderne risikerer at få, siger Susanne Krüger Kjær. 

Hun er forskningsleder ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, professor ved Rigshospitalet og Københavns Universitet og står i spidsen for den nye forskning. 

HPV infektion har måske betydning for behandling
Vulvacancer er stadig en ret sjælden sygdom, og chancerne for at overleve sygdommen er god – især hvis den bliver opdaget tidligt. Kvinderne risikerer imidlertid alvorlige senfølger som lymfødem, diarre, vandladningsproblemer eller sammenvoksning af skeden. Det vil derfor være af stor betydning, hvis man kan blive klogere på, hvordan hver enkelt kvinde kan behandles bedst muligt. 

Forskning i en anden kræftform, som kan skyldes HPV, nemlig hoved-halskræft, har peget på, at kræft, der skyldes en infektion med HPV muligvis er mere følsom over for strålebehandling. Hvis det viser sig også at være tilfældet for vulvacancer, kan det måske være en af vejene til en bedre behandling.

Danmark er et af de få steder i verden, hvor denne undersøgelse kan laves. Og med det landsdækkende samarbejde, som vi nu har etableret, bliver undersøgelsen unik og den største af sin art til dato

Professor og forskningsleder Susanne Krüger Kjær

Største undersøgelse til dato
Det nye projekt bliver et landsdækkende samarbejde mellem hospitaler på tværs af Danmark. Det gør det muligt at indsamle vævsprøver fra alle de kvinder, der er opereret for vulvacancer i årene 1978-2017, i alt omkring 1500 vævsprøver. 

I Danmark har vi særlig gode muligheder for at lave denne type undersøgelser, som følger kræftpatienter over tid. Det har vi, fordi alle danskere har et personnummer, som bruges overalt i samfundet, og fordi vi har høj-kvalitets, landsdækkende registre. Disse to ting gør samlet set, at forskere kan følge patienter over tid med langt større præcision end i resten af verden.

– Danmark er et af de få steder i verden, hvor denne undersøgelse kan laves. Og med det landsdækkende samarbejde, som vi nu har etableret, bliver undersøgelsen unik og den største af sin art til dato, siger Susanne Krüger Kjær.

Om vulvacancer

Kræft i de ydre kvindelige kønsorganer (vulvacancer) er en relativt sjælden sygdom. På verdensplan udgør den cirka fem pct. af alle gynækologiske kræftsygdomme på verdensplan, og i Danmark får omkring 120 kvinder sygdommen årligt. Sygdommen rammer oftest kvinder som er 50 år eller ældre. I de senere år er der imidlertid set en stigning i forekomsten af vulvacancer blandt yngre kvinder. De tilfælde der skyldes HPV-infektion udgør omkring 40 pct. af tilfældene, og ses hyppigst blandt yngre kvinder. Vulvacancer behandles oftest med operation. Det kan også være nødvendigt at få strålebehandling eller kemoterapi. Læs mere:

Kræft i kvindens ydre kønsorganer (vulvacancer)

Sådan gør forskerne

Når vævsprøverne er indsamlet, bliver de testet med en følsom testmetode, der både viser om HPV er til stede, samt hvilken HPV type, der er tale om. Herudover bliver vævsprøverne undersøgt med såkaldt immunhistokemi, som kan vise om der er p16 protein i cellerne. Resultaterne af disse tests vil efterfølgende blive sammenholdt med information om patienternes overlevelse samt en række andre faktorer, der kan påvirke overlevelsen.

De har støttet forskningen

Det nye forskningsprojekt er støttet af Olesen Fonden med 1,4 mill. kr